1

PROGRAM

Utorak, 5. 3. 2024.

08:30 - 09:00

ON LINE I OSOBNE PRIJAVE

09:00 - 09:05    

OTVARANJE FORUMA

09:05 - 09:10

POZDRAVNA RIJEČ ORGANIZATORA I DOMAĆINA

09:10 - 09:30

GLOBALNA ENERGETSKA SITUACIJA I MOGUĆI SCENARIJI RAZVOJA,
mr. sc. Igor Grozdanić, GRUPA TURBOMEHANIKA

09:30 – 09:40

RASPRAVA

09:40 - 10:00

EUROPSKI ZELENI PLAN I FONDOVI EU,
Aleksandar Piljek, Alpi Consulting

10:00 - 10:10

RASPRAVA

10:10 – 10:30

IZAZOVI ENERGETSKE TRANZICIJE BALKANA,
prof. dr. sc. Dejan Ivezić, Fakultet rudarstva i geologije

10:30 - 10:40

RASPRAVA

10:40 - 11:00

PREGLED ENERGETSKOG TRŽIŠTA BiH,
dr. sc. Vjekoslav Vuković, Vanjsko-trgovinska komora BiH

11:00 - 11:10

RASPRAVA

11:10 – 11:30

Coffe break

11:30 – 11:50

DOBRA PRAKSA: ZADRUŽNA SOLARNA ELEKTRANA KRK & OIE,
dipl. ing. Dario Hrastović, Hrastović d.o.o.

11:50 – 12:00

RASPRAVA

12:00 - 12:20

DOBRA PRAKSA: MONETIZACIJA TERMALNE ENERGIJE,
mr. sc. Velibor Đurić, NIS GAZPROM NEFT

12:20 – 12:30

RASPRAVA

12:30 - 12:50

VIŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA,
Vasko Kovačevski, Elektrani na Severna Makedonija

12:50 - 13:00

RASPRAVA

13:00 – 13:30

SOLARNE ELEKTRANE TREBINJE 2, Jovica Vlatković, Elektroprivreda Republike Srpske (tbc)

13:30 – 13:40

RASPRAVA

13:40 – 14:00

COFFE BREAK

14:00 – 14:20

PROJEKT SOLPOOL – ZA TERME,
grupa predavača

14:20 – 14:30

Rasprava

14:30 – 15:30

Ručak

15:30 – 15:50

PRIMJENE TOPLOTNIH PUMPI,
Martin Renato Martinac, Centrometal

15:50 -16:00

RASPRAVA

16:00 – 17:00

1. PANEL: MOGUĆNOSTI JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U IMPLEMENTACIJI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

17:00 – 17:15

PAUZA ZA OSVJEŽENJE

17:15 – 18:15

2. PANEL: EVROPSKI FONDOVI ZA LOKALNE SREDINE I JAVNE USTANOVE

18:15 : 19:00

B2B UMREŽAVANJE

19:00 – 19:20

ODLAZAK NA VEČERU

19:30 – 22:00

SVEČANA VEČERA

22:00 – 22:20

POVRATAK U HOTEL

Srijeda, 6. 3. 2024.

08:30 – 09:30

OTVOREN INFO I REGISTRACIJSKI DESK

09:30 – 11:00

OKRUGLI STOL: JAVNE NABAVKE I FONDOVI

11:00 – 11:30

COFFE BREAK

11:30 – 13:00

„SOLARNO-TOPLOTNO-TERMALNO“ PROJEKTI

13:00 – 13:30

COFFE BREAK

13:30 – 15:00

WORKSHOP: KLIMATSKI PAMETNO JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO  ZA OPŠTINE, GRADOVE, ŽUPANIJE/KANTONE

15:00 – 16:00

RUČAK

16:00 – 17:30

SPEEDY B2B MEETING – PONUDA I POTRAŽNJA POSLOVNIH PARTNERA I JAVNIH INSTITUCIJA

17:30 – 17:45

ZAVRŠNA RIJEČ, ZATVARANJE MEĐUNARODNOG JAVNO-PRIVATNOG INVESTICIJSKOG FORUMA

„SOLARNO-TOPLOTNO-TERMALNO“

17:45 – 18:30

OPCIONALNO: OBILAZAK LUKE BRČKO

*Organizator zadržava pravo izmjena programa *