1

PRIJAVNICA


ROK ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA I IP ADRESE: 28. 2. 2024.

Rezervacije pristigle nakon 28. 2. 2024. Organizator nije u mogućnosti potvrditi da će se njima postupati samo u skladu s dostupnošću preostalog broja slobodnih soba odnosno IP adrese za pristup sadržajima.
Sve se odnosi na vanjsko plaćanje. Virtualna soba bit će rezervirana nakon primanja prijava i primljene potvrde o uplati, a rezervacija za sudjelovanje na konferenciji će se potvrđivati prije prijavljenih, odnosno po principu prvenstva na osnovi primljenih uplata.

* Politika otkazivanja:

Otkazivanje rezervacije mora se izvršiti u pisanom obliku i to e-mailom te mora biti potvrđeno sa strane organizatora.
Osim u slučaju više sile***, prilikom eventualnog otkazivanja sudjelovanja, organizator u ime administrativnih i tehničkih troškova ima pravo zadržati određeni iznos uplaćene kotizacije, kao i smještaja ukoliko je bilo i plaćanje istog obavljeno na ime organizatora..

  • 7 dana prije događaja, organizator zadržava 100 % iznosa uplaćene kotizacije i
  • 8 – 14 dana prije događaja, organizator zadržava 70% iznosa uplaćenih kotizacija i smještaja
  • 15 – 30 dana prije događaja, organizator zadržava 50% iznosa uplaćenih kotizacija i smještaja
  • 31 – 50 dana prije događaja, organizator zadržava 30% iznosa uplaćenih kotizacija i smještaja
  • 51 i više dana …. organizator vraća 100 % iznos uplaćenih kotizacija, umanjen za iznos nastalih administrativnih troškova (cca 15%).

*** Viša sila, događaj koji se nije mogao predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora i na koji ugovorne strane objektivno ne mogu i nisu mogle uticati (događaj mora biti za subjekt neočekivan, izvanredan, nepredvidiv), npr. ratno stanje, štrajk, elementarne nepogode i sl. Viša sila u građanskom pravu sastoji se u tome što njezino postojanje u pravilu isključuje odgovornost za štetu. U tom slučaju se uplaćeni iznos ne vraća već se prebacuje na novi događaj uz izdavanje odgovarajućeg vauchera koji se može iskoristiti u roku od godinu dana od dana izdavanja.

DOBRO DOŠLI !

MEĐUNARODNI JAVNO-INVESTICIJSKI FORUM
„SOLARNO-TOPLOTNO-TERMALNO“

HOTEL „JELENA“ Brčko, 5. – 16. 3. 2024.