1
Powered by: Powered by: Powered by: Powered by:

ZAŠTO ‘JUST ENERGY’?

JUST ENERGY! kao energetski gremium – skup managera u energetskoj i komunalnoj branši Zapadnog Balkana, jednaka ranga ili sličnog zanimanja, odnosno poslovnog interesa

ZAŠTO BAŠ FORUM? Zato jer je FORUM (po definiciji) mjesto, situacija ili grupa u kojoj ljudi razmjenjuju ideje i diskutiraju na određenu temu. A JUST ENERGY! je upravo to.

ZBOG ČEGA BRAINSTORMING (po naški „oluja mozgova“) ?

BRAINSTORMING je metoda za pronalaženje kreativnih rješenja za određene probleme. A u primjeni novih energetskih rješenja ili optimizaciji sadašnjih izvora energije definitivno ima i problema, ali i sjajnih rješenja!

U procesu brainstorminga sve su ideje jednako vrijedne. Prava vrijednost ideja kao rješenja za problem se određuje kasnije, poslije poslovnog susreta i razmjene ideja. To je ono što obilježava JUST ENERGY!

Naš poslovni brainstorming u području „energetike sadašnjosti“ osmišljen je zato da vas se izbaci iz okvira u kojima razmišljate i uvede u nove načina razmišljanja u pronalaženju rješenja ZA „ENERGETIKU BUDUĆNOSTI“, a na temelju „dobre prakse“ koju ćemo predstaviti.

Menadžment Foruma JUST ENERGY! priprema prikazni materijal za uvođenje  skupine učesnika u problematiku koja se analizira i pojašnjava na praktičnim primjerima i iskustvima u kombinaciji s „najizazovnijim idejama“ koje ćemo čuti tokom održavanja Foruma JUST ENERGY!

Posebno napominjemo kako će naš energetski brainstorming potaknuti slobodno razmišljanje i omogućiti će iznošenje svih ideja bez osuđivanja, potičući otvoreno i inovativno okruženje.

Ovaj poslovni brainstorming odvijat će se u grupnom okruženju gdje se ljudi okupljaju kako bi kreativno riješili probleme i došli do novih dobrih ideja. JUST ENERGY! bit će koristan i za pojedince koji trebaju istražiti nova rješenja postojećih poslovnih ili investicijskih problema.

Mi ćemo, za razliku od tradicionalnog brainstorminga koji se fokusira na generiranje rješenja, u određenom trenutku, primijeniti i obrnuti brainstorming usredotočen na prepoznavanje problema ili prepreka. Istražujući negativne aspekte, nedostatke ili izazove povezane s određenom temom, obrnuti brainstorming potaknut će kritičko razmišljanje i potaknuti učesnike da dublje zađu u srž problema koji ih sada ili u budućnosti opterećuju.

Geotermalna energija osigurava obnovljivi izvor energije za razne industrije i podupire lokalni razvoj. S toliko različitih primjena i golemim neiskorištenim potencijalom, geotermalna energija sigurno će postati osnova energetske tranzicije.
Izgradnja geotermalnih kapaciteta u Jugoistočnoj Evropi pomogla bi stvaranju stabilnog, čistog i lokalnog izvora energije i pridonijela postupnom ukidanju fosilnih goriva, podupirući na taj način energetsku nezavisnost država i nacionalne klimatske ambicije.

Ukratko o povodu za JUST ENERGY! forum u Termama Ozren:

Fosilni plin/gas čini oko 95 % goriva koja se danas troše u EU-u. Na ta goriva otpada približno 22 % ukupne potrošnje energije u EU-u (što uključuje i otprilike 20 % proizvodnje električne energije u EU-u i 39 % proizvodnje toplinske energije). Prema relevantnim scenarijima koji se upotrebljavaju u procjeni učinka Plana za postizanje klimatskog cilja, udio plinovitih/gasovitih goriva u ukupnoj potrošnji energije u EU-u 2050. iznosio bi otprilike 20 %. Plinovita/gasovita goriva imat će važnu ulogu u kombinaciji izvora energije do 2050., zbog čega će biti potrebna dekarbonizacija tog sektora na temelju modela konkurentnih dekarboniziranih tržišta gasa/plina usmjerenog na budućnost. Unatoč njihovu malom doprinosu trenutačnoj kombinaciji izvora energije u EU-u, bioplin/biogas, biometan, vodik/vodonik iz obnovljivih izvora i niskougljični vodik/vodonik te sintetički metan (sve plinovi/gasovi iz obnovljivih izvora i niskougljični plinovi/gasovi) činili bi približno 2/3 tih goriva u kombinaciji izvora energije do 2050., pri čemu bi ostatak činio fosilni plin/gas s hvatanjem, skladištenjem i upotrebom ugljika.

Ova je inicijativa jednako tako u paketu „Spremni za 55 %” (Fit for 55). Obuhvaća model tržišta plinova/gasova, uključujući vodik/vodonik. Njime će se ukloniti postojeće regulatorne prepreke i stvoriti troškovno efikasniji uvjeti/uslovi za to. To je važan dio prelaska na integrirani energetski sistem kojim se troškovi postizanja klimatske neutralnosti svode na najmanju moguću mjeru, posebno za potrošače, te otvaraju nove mogućnosti za smanjenje njihovih računa za energiju i za njihovo aktivno učestvovanje na tržištu.

S druge pak strane, najveća prednost geotermalne energije je to što je ekološki prihvatljiva i sigurna za okoliš. Metodom kojom se koristi za dobivanje električne energije ne stvaraju emisije štetne za okoliš. Smanjuje se korištenje fosilnih goriva, što također smanjuje emisiju stakleničkih plinova (gasovi staklene bašte). Druga prednost su zalihe energije koje su nam na raspolaganju. Zalihe geotermalne energije su praktički neiscrpne.

Potencijal geotermalne energije je ogroman, ima je 50.000 puta više od sve energije koja se može dobiti iz nafte i plina/gasa širom svijeta. Geotermalni resursi nalaze se u širokom spektru dubina, od plitkih površinskih do više kilometara dubokih rezervoara vruće vode i pare koja se može dovesti na površinu i iskoristiti.

Procjenjuje se kako toplinski tok iz unutrašnjosti do površine Zemlje iznosi 42 TW. Pri tome 8 TW potječe iz Zemljine kore (koja čini samo 2% ukupnog volumena, ali je bogata radioaktivnim izotopima), 32,3 TW iz plašta (82% volumena), a tek 1,7 TW iz jezgre (čini 16% volumena, ali nema izotopa). Cjelokupna bi se geotermalna energija Zemlje (tj. Zemlje kao planeta) mogla procijeniti na 12,6 × 10 24 MJ, a kore na 5,4 × 10 21 MJ. Dakako, samo jedan manji dio svega toga mogao bi se učinkovito iskorištavati. Svjetski je geotermalni potencijal zato ogroman, gotovo 35 milijardi puta veći nego što iznose današnje potrebe za energijom, no tek se vrlo mali dio toga može efikasno (tj. isplativo) iskorištavati, svega do dubine 5000 m. A to je i trenutno ENERGETSKA TOP TEMA NE SAMO NA EVROPSKOM KONTINENTU VEĆ I U CIJELOM SVIJETU. Otud i povod za ozbiljne tematske razgovore i tom sektoru energetike.

ZATO ŽELIMO GOVORITI O TOJ PRAVOJ EKSPANZIJI GRIJANJA GEOTERMALNOM ENERGIJOM U NAŠIM PROSTORIMA.

Prednosti  JUST ENERGY! foruma:

1. POTIČEMO KRITIČKO RAZMIŠLJANJE

Obrnuti poslovni brainstorming služi kao katalizator za kritičko razmišljanje, potičući učesnike na propitkivanje pretpostavki i izazova postojećeg „status quo“ stanja. Prebacujući fokus s rješenja na probleme, pojedinci se usmjeravaju na istraživanje temeljnih uzroka i temeljnih faktora, što dovodi do sveobuhvatnijeg razumijevanja problema i izazova. Kroz kritičko razmišljanje nastaju novi uvidi koji mogu dovesti do inovativnog rješavanja problema u pojedinim sredinama ili energetskim, odnosno komunalnim kompanijama koje će učestvovati na JUST ENERGY! forumu.

2. MIJENJAMO PERSPEKTIVU

Značajna prednost našeg obrnutog brainstorminga je njegova sposobnost da promijeni perspektivu učesnika JUST ENERGY! foruma. Namjernim fokusiranjem na negativne aspekte pojedine teme, ova tehnika razbija konvencionalni obrazac i uvodi nove putove za kreativno razmišljanje. Potiče učesnike da izađu izvan svojih zona udobnosti, potičući ih da ispitaju problem iz različitih kutova i istraže nekonvencionalne pristupe. Obrnuti brainstorming JUST ENERGY! foruma stvara priliku za pronalaženje novih, inovativnih rješenja za probleme.

3. OSLOBAĐAMO KREATIVNOST

Kreativnost „cvjeta“ kada se prigrle ograničenja, a obrnuto razmišljanje pruža savršeno „igralište“ za maštovito razmišljanje. Generiranjem popisa “anti-rješenja” ili istraživanjem najgorih mogućih scenarija, učesnici se potiču na razmišljanje izvan okvira. U obrnutim sesijama brainstorminga, učesnici generiraju nova i jedinstvena rješenja koja bi možda bila zanemarena u tradicionalnim sesijama poslovnog brainstorminga. JUST ENERGY! forum je inovacija koju ćemo predstaviti učesnicima.

4. POTIČEMO UMREŽAVANJA MANAGERA

Obrnuti brainstorming potiče okruženje za saradnju u kojem učesnici mogu slobodno doprinijeti svojim mislima i idejama. Usredotočujući se na prepoznavanje problema, a ne na predlaganje rješenja, stvara se otvoren i neosuđujući prostor koji potiče aktivno učestvovanje i razmjena iskustava u B2B obliku. Naime, poznato je kako različite perspektive koje su izložene u obrnutim sesijama brainstorminga često dovode do bogatijih rasprava, dubljih uvida i inovativnijih ishoda. Mi ćemo to uraditi na JUST ENERGY! forumu.

PRIMJENA OBRNUTOG BRAINSTORMINGA

Obrnuti brainstorming pronalazi široku primjenjivost u raznim domenama kao metoda za efikasno rješavanje specifičnih izazova i otkrivanje optimalnih rješenja koja će ponuditi JUST ENERGY! forum.

1. Inovacija proizvoda i usluga

Obrnuti brainstorming može biti vrijedan alat za inovacije proizvoda i usluga. Uočavanjem nedostataka, potencijalnih problema ili bolnih točaka korisnika, organizacije ili lokalna, odnosno državna uprava ih mogu proaktivno riješiti, što dovodi do poboljšanja, usavršavanja i razvoja novih značajki. Obrnuto razmišljanje pomaže u prepoznavanju potencijalnih zamki ili izazova u ranoj fazi procesa dizajna ili razvoja, osiguravajući robusniji konačni energetski proizvod ili uslugu. To je dodana vrijednost JUST ENERGY! foruma.

2. Poboljšanje procesa

Efikasnost i produktivnost najvažnije su u svakoj organizaciji. Obrnuti brainstorming na JUST ENERGY! forumu može se primijeniti za prepoznavanje uskih grla, neefikasnosti ili zastarjelih procesa. Ispitivanjem prepreka i problema unutar postojećih radnih procesa i odlučivanja na lokalnoj razini, obrnuti brainstorming omogućuje stručnim timovima da istraže inovativne načine za pojednostavljenje operacija, optimiziranje raspodjele postojećih i budućih resursa te povećanje ukupne produktivnosti u energetskom sektoru.

3. Rješavanje problema u raznim područjima

Svestranost obrnutog brainstorminga čini ga primjenjivim na različita područja kao što su poslovanje, energetska rješenja i nove tehnologije. Naglašavanjem identifikacije problema, obrnuti brainstorming omogućuje dublje razumijevanje problema, otvarajući put za efikasnije rješavanje energetskih problema u budućnosti.

To je JUST ENERGY! forum u
Termama „Ozren“ od 16.-17.10.2024.