Zasady magazynowania energii według Ministerstwa Energii

Pod koniec października Ministerstwo Energii przedstawiło propozycje norm dotyczących magazynowania energii. Zdefiniowano także kilka pojęć związanych z energetyką oraz opisano proces przyłączenia magazynu do sieci, wydawania koncesji, a także wprowadzono obowiązek opłat.

me

Aby posiadać magazyn energii przyłączony do sieci, na początek musimy złożyć odpowiednią dokumentację (umowa o przyłączenie, wniosek określający warunki przyłączenia). Informacje, które muszą się znaleźć w dokumentach, to parametry naszego magazynu (łączna moc zainstalowanej energii, pojemność nominalna, sprawność cyklu jednokrotnego ładowania). Magazyny o mocy ponad 2MW przyłączane do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV muszą posiadać ekspertyzę wpływu danego urządzenia na sieć.

Za przyłączenie do sieci będzie pobierana opłata ustalona na podstawie nakładów poniesionych na jego realizację. Opłaty będzie można uniknąć jeśli magazyn zostanie oddany do eksploatacji w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie zmian w prawie energetycznym.

Nowe regulacje zawierają także informacje dla firm, które do tej pory magazynowały energię. Są one zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru magazynów energii elektrycznej lub wniosku o udzielenie koncesji na magazynowanie energii. Będą mieli na to 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy. Właściciele magazynów o łącznej mocy nie większej niż 10 MW będą zwolnieni z koncesji.

Operatorzy systemu magazynowania zgodnie z nową ustawy będą mieli obowiązek opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej. Będą mieć na to 3 miesiące od daty wejścia w życie zmian w prawie energetycznym. Instrukcja ta ma określić szczegółowe warunki korzystania z instalacji, sposób prowadzenia ruchu i eksploatacji, a także planowanie rozbudowy instalacji. Operatorzy systemu elektroenergetycznego, których magazyny przekraczają moc 0,8 kW, mają obowiązek prowadzenia rejestru przyłączonych magazynów w formie elektronicznej.

Magazyny energii będące częścią instalacji OZE lub hybrydowej instalacji OZE, muszą być wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowy. Zadaniem takiego układu jest rejestr wprowadzonej i wyprowadzonej z magazynu energii.

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego jest aktualnie w trakcie konsultacji społecznych. Potrwają one do 9 listopada.

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz