Wywiad z prof. dr hab. inż. Wojciechem Nowakiem

Czy uważa Pan, że polska energetyka konwencjonalna jest na wysokim poziomie?

Jeśli chodzi o energetykę węglową to tak. Budowane u nas bloki, dorównują tym najlepszym na świecie. Przodujemy też w technologii fluidalnego spalania. Powstający w Korei duoblok wzorowany jest właśnie na niej – 2000MW na węglu. W ostatnich latach powstał projekt, którego celem było stworzenie pilotażowych urządzeń, między innymi do wychwytywania dwutlenku węgla i instalacji opartej o stałe sorbenty. Taka instalacja znajduje się w Elektrowni w Łagiszy, gdzie przyjeżdżają naukowcy z całego świata, żeby ją zobaczyć.

Jak walczyć z zanieczyszczeniem powietrza powstającym podczas spalania węgla?

Najgorsze w spalinach są pyły 2,5 i 10 mikronów. Niestety w domowych piecach węglowych nie ma możliwości zatrzymania tych drobin. Natomiast na nowoczesnych kominach elektrociepłowni instalowane są elektrofiltry. Wychwytują one szkodliwe związki i przetwarzają je na produkty użyteczne dla człowieka. Tlenki siarki, azotu, pyły są wyłapywane ze spalin energetycznych nawet w 100%. Wyczuwa się presję społeczną, żeby ograniczyć spalanie węgla, a tak na prawdę cała energetyka odpowiada tylko zaledwie za 10% smogu. Znacznie większy udział ma transport i silniki wysokoprężne. Alternatywą dla wykorzystywania węgla w paleniskach domowych jest ciepło sieciowe wytwarzane w nowoczesnych elektrociepłowniach. Niestety nie jest ono wszędzie dostępne. Stąd nasze poszukiwania przenośnych źródeł ciepła, które byłyby zeroemisyjne. Pracujemy też nad technologią czystego spalania węgla.

Jaka jest rola nowych rozwiązań technologicznych w modernizacji polskiej energetyki?

Cały czas szukamy nowych rozwiązań, o których się jeszcze w Polsce nie mówi. Chcemy rozwijać energetykę przyszłości. Wspólnie z jedną z amerykańskich firm testujemy materiały ceramiczne, które mają posłużyć do ochrony powierzchni. W Centrum Energetyki powstałym przy Akademii Górniczo-Hutniczej zajmujemy się badaniem i rozwojem w sieciach elektroenergetycznych, w energetyce konwencjonalnej oraz pracą nad e-mobility. Realizujemy projekty związane z energetyką, jej efektywnego wytwarzania i przetwarzania oraz w dziedzinie tworzenia źródeł odnawialnych. Opracowujemy nowe sposoby stosowania technologii magazynowania energii elektrycznej. Mowa tu o magazynach sprzężonego lub skroplonego powietrza, produktów chemicznych (soli) i gazów. Kolejnym realizowanym projektem jest produkcja baterii litowych. Jest to patent AGH i UJ. Wytwarzane ogniwa są równie dobre lub nawet lepsze od czołowych światowych producentów. Brakuje tylko inwestora, który podejmie się budowy polskiej fabryki baterii. Warto wspomnieć, że zespół AGH zaczął już prace nad bateriami sodowymi, które są tańsze i oparte o krajowe surowce. Zajmujemy się też biopaliwami i paliwami alternatywnymi. W kwestii magazynowania ciepła zostały uruchomione programy, polegające na wykorzystaniu w tym celu przemian fazowych. Mowa tu o akumulatorach zmiennofazowych, w których ładowany nocą materiał, ulega roztopieniu w dzień, podczas krystalizowania oddaje ciepło. W przyszłości może to być małe urządzenie, które będzie dostarczało ciepło. Każdy będzie mógł z niego korzystać w wybranym pomieszczeniu. To rozwiązanie może być przełomowe w zakresie ogrzewania i wykorzystania ciepła odpadowego powstającego w elektrociepłowniach.

Warto wspomnieć również o produkcji chłodu. Chcemy zaproponować rozwiązania, które z ciepła odpadowego czy sieciowego zrobią chłód. Mamy tu do czynienia z technologią wytwarzania metodami adsorpcyjnymi. W tej kwestii współpracujemy z uniwersytetem w Singapurze, który ją opracował. Podpisaliśmy też umowę z jedną z warszawskich firm, z którą dalej rozwijamy tą technologię. Mamy już konkretne wdrożenia. Urządzenia „do chłodu” pracują już komercyjnie np. w Zielonej Górze. W dodatku chłód wykorzystujący ciepło odpadowe z elektrociepłowni, podnosi rentowność kogeneracji. W efekcie otrzymujemy nową jakość – trigenerację.

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz