Wywiad z dr inż. Tomaszem Fiszerem

dr inż. Tomasz Fiszer, Trade OFF

W żytomasz_fiszerciu zawodowym jest Pan audytorem energetycznym. Proszę opowiedzieć naszym czytelnikom jakie zadanie ma do wykonania audytor i dlaczego jest ono tak istotne przy prowadzeniu prac termomodernizacyjnych?

Od audytu energetycznego powinna zaczynać się każda inwestycja, która związana jest  z oszczędnością energii. Audyt energetyczny rozpoczyna się od  obiektywnej oceny stanu energetycznego budynku, zakładu przemysłowego, urządzenia/instalacji. Na jej podstawie audytor, w porozumieniu z użytkownikiem obiektu/instalacji, analizuje możliwe przedsięwzięcia, które poprawią wykorzystanie energii i wybiera to najbardziej optymalne. Jak ważny jest to dokument, niech świadczy fakt, że w zdecydowanej większości programów finansowania takich przedsięwzięć , kluczowym dokumentem wymaganym do wniosku o dofinansowanie– jest właśnie audyt.

Jeśli taka inwestycja zostanie zaprojektowana i wykonana w oparciu o wytyczne zawarte w audycie energetycznym użytkownik będzie mógł się cieszyć oszczędnościami energii (i przy okazji kosztów) niezbędnej do właściwego i efektywnego funkcjonowania obiektu.

 

Podczas tegorocznej konferencji z cyklu Energy Forum Day wygłosił Pan wystąpienie zatytułowane „Głęboka termomodernizacja jako inteligentny sposób planowania energetycznego”. Co ma Pan na myśli mówiąc o głębokiej termomodernizacji i inteligentnym planowaniu energetycznym?

Według ścisłej definicji, termomodernizacja jest to realizacja przedsięwzięć powodujących zmniejszenie zużycia ciepła. Celem termomodernizacji jest wprowadzanie ulepszeń, które przyczyniają się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Podstawowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne to:

  • wymiana lub modernizacja źródła ciepła, instalacji grzewczej, klimatyzacji, układu ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji;
  • ocieplenie przegród zewnętrznych w tym ścian zewnętrznych, stropodachów, dachów;
  • ocieplenie przegród wewnętrznych w tym ścian wewnętrznych, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi przestrzeniami;
  • wymiana stolarki zewnętrznej – okna i drzwi.

Pod pojęciem „głębokiej termomodernizacji” mam na myśli pełen zestaw takich przedsięwzięć. W ostatnim czasie do do tej listy dołączyły również przedsięwzięcia z wiązane z efektywną gospodarką energią elektryczną (np. modernizacja oświetlenia, budynkowe systemy fotowoltaiczne PV). Głęboka termomodernizacja powinna być szczegółowo zaplanowana – inteligentnie, od koncepcji poprzez audyt, projekt budowlany/wykonawczy, realizację (z odpowiednim nadzorem), aż do eksploatacji. Wszystkie te etapy, jeśli są wykonane właściwie (co nie zawsze ma miejsce), sprawią, że przedsięwzięcie będzie właściwie funkcjonować i przynosić korzyści użytkownikom.

 

Pośród pracy zawodowej i życia prywatnego znajduje Pan jeszcze czas na działania na rzecz społeczności lokalnej. Jest Pan prezesem Stowarzyszenia Nasza Olszanica, którego celem jest działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości lokalnej przestrzeni publicznej, promowanie zasad etyki w życiu publicznym oraz idei społeczeństwa obywatelskiego.Skąd pomysł na działania społeczne akurat w tym zakresie?

Uważam, że jeśli sami nie zadbamy o swoje otoczenie, w którym żyjemy, pracujemy, odpoczywamy, nikt inny za nas tego nie zrobi. Tym bardziej, że są teraz możliwośći skuteczniejszego działania poprzez różnego rodzaju inicjatywy obywatelskie czy stowarzyszenia, czego potwierdzeniem jest działalność stowarzyszenia Nasza Olszanica, którego mam zaszczyt reprezentować jako prezes.  Energetyka odnawialna, którą się zawodowo zajmuję, jest jednym z aspektów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Stąd, moje doświadczenie mogę wykorzystać w działaniach, którę prowadzę w stowarzyszeniu i które są zatem nierozerwalnie związane z moją aktywnością zawodową.

Bezpośrednim powodem powstania naszej organizacji, była próba ulokowania przez urząd miasta, śmieciowiska na terenie zielonym. Teren cenny przyrodniczo, obejmujący dolinę potoku Olszanickiego i piękne łąki – w sumie około 4 ha – został skazany na zagładę.
Planowano w to miejsce przywozić m.in odpady segregowane, opony, akumulatory, odpady budowlane, zużyty sprzęt AGD, oleje, lekarstwa i złom …Obroniliśmy ten teren przed tą koszmarną inwestycją, zakładając na tym terenie użytek ekologiczny.

Ten nasz sukces potwierdza wielki sens społeczeństwa obywatelskiego i różnorodnych działań na rzecz społeczności lokalnej.  I na pewno jest zachętą do takich działań !

 

Jest Pan również członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. Czy uczestnictwo w takich działaniach przekłada się na poprawę w rozwiązywaniu lokalnych problemów ekologicznych? Czy dzięki temu łatwiej walczyć o poprawę, a przynajmniej nie pogarszanie się sytuacji ekologicznej w mieście?

Tak, stowarzyszenie Nasza Olszanica jest członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.  Komisja ma charakter inicjatywno-doradczy.  Tworzą ją organizacje pozarządowe (zajmujące się aspektami m.in. ochrony środowiska) oraz Miasto Kraków. Prace Komisji odbywają się na zasadach samorządności i równości stron. KDO ds. Środowiska, jest jedną z najbardziej aktywnych komisji. Uczestnictwo w pracach Komisji umożliwia zapoznawanie się z wieloma problemami, które przekazują mieszkańcy. A im więcej osób się dowie o problemie, na pewno może być łatwiej w jego rozwiązaniu.

 

Interweniujemy w wielu tematach związanych ekologią w Krakowie. Tematy te są niezwykle ważne i dotyczą  między innymi presji inwestycyjnej na tereny zielone, zanieczyszczenia powietrza i wód. Również Komisja, jako organ doradczy – wnioskuje do organów i instytucji miasta Krakowa sprawy związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska (m.in. wnioski do planów zagospodarowania przestrzennego, wnioski do strategii przygotowywanych przez miasto, propozycje uchwał do rady miasta).

Jest więc lista lokalnych problemów ekologicznych  zgłoszonych m.in. przez mieszkańców, poprzez KDO, które zostały rozwiązane (np. powołanie użytków ekologicznych).

 

Głośno było o Panu i stowarzyszeniu w okresie przedwyborczym. Były nawet oskarżenia i pozwy rozpatrywane w trybie wyborczym, gdyż kandydował Pan na radnego Miasta Krakowa. Czy mimo takich sytuacji nie brakuje zapału do działania na rzecz lepszego i bardzie ekologicznego jutra?

Tak na prawdę o naszym stowarzyszeniu jest głośno od momentu jego zawiązania…

To czy jest kampania wyborcza, czy nie – nie ma to znaczenia. Działamy zawsze, zawsze merytorycznie i jak dotąd skutecznie. Koncepcja zwożenia do Olszanicy skażonej ziemi przez lokalnego przedsiębiorcę, która wypłynęła na światło dzienne (dzięki informacjom od zbulwersowanych mieszkańców)tuż przed wyborami samorządowymi, kiedy kandydowałem na radnego Miasta Krakowa – spotkała się ze zdecydowaną reakcją Naszej Olszanicy.  Dwukrotnie sądy w trybie wyborczym przyznały nam rację i potwierdziły , że wypowiedzi stowarzyszenia na temat tej kolejnej „śmieciowej” inwestycji w Olszanicy nie mogą być kwalifikowane jako informacje nieprawdziwe. Sprawa ta pokazuję, że należy w takich sprawach, w których na szali kładzie się dobro środowiska oraz interes prywatny, działać zdecydowanie, niezależnie od okoliczności !

Decydując się na pracę społeczną, szczególnie w tematach zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, należy się spodziewać, że działania takie nie przynoszą tylko zwolenników…

 

„Energia elektryczna jest wszechobecna w nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw” – Nicola Tesla (1856-1943) to cytat zamieszczony na stronie internetowej Pana firmy. Czy faktycznie aż tak wiele źródeł tej energii mamy? Czy odnawialne źródła mogłyby zastąpić te konwencjonalne, o których mówił Tesla?

Oczywiście, źródła odnawialne (OZE) mogą zastąpić te konwencjonalne! Praktycznie w ciągu godziny Słońce dostarcza Ziemi więcej energii niż zużywa się na niej w ciągu całego roku. A Polska posiada bardzo duże zasoby energia odnawialnej, wielokrotnie przewyższającej potrzeby !

Jednocześnie mamy niesamowity rozwój różnych technologii , które zapewniają coraz lepszą efektywności, a także rozwój systemów rozproszonego wytwarzania energii,  a wiele państw już zapowiedziało odejście od spalania i całkowite zastąpienie emisyjnych źródeł – tymi odnawialnymi w ciągu najbliższych dekad.

Niestety Polska polityka energetyczna do roku 2040 jest skierowana zupełnie gdzie indziej. Promowanie technologii spalania węgla (którego zasoby się wkrótce skończą) oraz parcie w kierunku rozwoju energetyki jądrowej (wymagającej olbrzymich nakładów i wielu lat przygotowań)  – to cofnięcie się o wiele lat wstecz w rozwoju ! To polityczna decyzja, skierowana na sztuczne utrzymywanie nierentownych technologii, kosztem np. tych najbardziej efektywnych i rozwojowych (np. lądowe farmy wiatrowe).

W dramatycznej sytuacji w Polsce związanej z jakością powietrza (przez którą, rocznie umiera ponad 44 tys. mieszkańców) – rozwój OZE może zapewnić stosunkowo szybką zmianę tej sytuacji. Przykładowo: proces inwestycyjny elektrowni węglowej do 10 lat,  jądrowej 20 lat. Rozwój rozproszonych źródeł energii OZE – to maksymalnie 4 lata!  Wsparcie nierentownego przemysłu węglowego skutkuje tym, że Polacy chorują i umierają, a ceny energii dramatycznie rosną (np. od 1 stycznia 2019 roku cena energii dla odbiorców prywatnych wzrośnie średni o ok. 30%).  Mieszkańcy  potrzebują szybkich i zdecydowanych działań, tak aby przede wszystkim powietrze nas nie zabijało, a dopiero potem aby mieć tańszą energię.

Na szczęście świadomość energetyczna mieszkańców jest coraz większa i jako doradca energetyczny pracujący na tym najniższym szczeblu gminnym – widzę światełko w tunelu! To oddolne działania mieszkańców i lokalnych samorządów, ich zainteresowanie i aktywność w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania systemów energetyki obywatelskiej (m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele PV, odzysk ciepła), już powoduje, że u nas powoli, lokalnie zaczynamy odczuwać pozytywne skutki rewolucji energetycznej!

A jeśli władza centralna weźmie przykład od mieszkańców, czy przedsiębiorców–skutki zdrowotne, ekologiczne i ekonomiczne dla wszystkich wdrażania OZE będą widoczne!

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz