Utrzymanie portalu internetowego

Fundacja dla AGH ogłasza postępowanie w trybie uproszczonym – rozeznanie rynku w ramach projektu pt. „Central European Energy Forum – Energy CEE Day”.

Przedmiotem postępowania nr 1/04/2019 są usługi hostingowe dla stron www, kod cpv: 72415000-2. Nazwa zadania: Utrzymanie portalu internetowego.

Projekt realizowany jest przez Unię Europejską w ramach „Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki”. Firmy zainteresowane współpracą w ww. zakresie zapraszamy do składania ofert (regulamin składania ofert dostępny tutaj) na adres: kf@agh.edu.

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz