STRATEGIA W STRATEGII – Uwagi o przyszłości polskiej energetyki 2040

„Dwadzieścia sześć wieków temu Tales z Miletu odkrył energię elektryczną poprzez
pocieranie bursztynu o materiał. Mimo że bursztyn był w Polsce, szczególnie
w tamtych czasach, bardzo powszechny, to w ważniejszy i zdecydowanie
bardziej skomplikowany sektor gospodarki rozwinęła się energetyka. Sektor, który
opiera się na ciężkiej pracy wielu osób, a obejmuje nie tylko wytwarzanie czy
wydobycie surowców, ale także kwestie środowiskowe i badawczo-rozwojowe.
W kolejnej analizie Instytutu Jagiellońskiego zajęliśmy się „Krajowym Planem na
rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030”, który jest istotnym elementem zmian
regulacyjnych dotyczących energetyki i środowiska. Wychodzimy ze stanowiska,
że warto analizować dokumenty strategiczne takie jak KPEiK czy „Polityka Energetyczna
Polski do 2040 roku”, zanim zostaną oficjalnymi dokumentami polskiego
rządu. Stąd też pozwalamy sobie zabrać głos w tej ważnej dyskusji.”

 

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem analizy porównawczej ścieżki sektora energii elektrycznej według scenariuszy krajowych:
PEP 2040 i KPEiK zespołu Instytutu Jagiellońskiego.

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz