Sieć ciepłownicza i indywidualne paleniska a walka ze smogiem

Do 2020 r. na poprawę jakości powietrza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyda 10 mld zł. Jak mówi prezes  NFOŚiGW Kazimierz Kujda „Rozwój sieci ciepłowniczych jest zdecydowanie bardziej skuteczny w walce ze smogiem, niż wymiana indywidualnych palenisk w domach”.

krakow

Sugeruje on, że najlepszym sposobem walki ze smogiem jest rozbudowa elektrociepłowni i sieci ciepłowniczej. „Są one wielokrotnie bardziej efektywne niż wymiana pieców indywidualnych w domach jednorodzinnych” – przekonuje Kujda.

Przypomniał on również, że NFOŚiGW przeznaczył na modernizację sieci ciepłowniczej w Krakowie w formie dotacji i pożyczek blisko 500 mln zł. Największym projektem jest modernizacja i budowa nowej sieci ciepłowniczej, którą realizuje krakowski MPEC.

Kolejną inwestycją, która ma pomóc w walce ze smogiem w Krakowie będzie m.in. instalacja odazotowania spalin, która zostanie zainstalowana w ciepłowni zarządzanej przez EDF. Wartość projektu to blisko 100 mln zł, z czego ponad 58 mln to pożyczka ze środków NFOŚiGW.

W latach 2007-2013 w ramach środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na inwestycje prośrodowiskowe, których beneficjentem była m.in. Elektrociepłownia Kraków, Fundusz przyznał ponad 88 mln zł dofinansowania. W perspektywie 2014-2020 na inwestycje służące efektywnej dystrybucji ciepła czy na rozwój sieci ciepłowniczych w Krakowie Narodowy Fundusz przeznaczył już ponad 366 mln zł dofinansowania. Natomiast na termomodernizację budynków przeznaczono ponad 62 mln zł.

Więcej na http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/nfosigw-siec-cieplownicza-jest-efektywniejsza-niz-wymiana-piecow-w-domach/

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz