Wywiad z Panem dr Markiem Przychodzeniem

Wywiad z Panem dr Markiem Przychodzeniem Prezesem firmy EIDOS

Jaki jest zakres Pana działalności oraz jej rola w zrównoważonym rozwoju Regionu/Polski?

Marek Przychodzień: Zajmujemy się zasadniczo czterema rzeczami. Po pierwsze zarządzaniem gospodarką energetyczną firm, które się do nas zgłaszają po doradztwo, pod kątem zużycia energii elektrycznej oraz paliwa gazowego. Zasadniczo jest to doradztwo prowadzące do optymalizacji kosztów zużycia tych mediów, zarządzanie umowami oraz doradztwo w zakresie prawnym i administracyjnym (wzory umów, wnioski do dystrybutora). Drugą sferą naszej działalności są audyty efektywności energetycznej oraz obowiązkowy audyty przedsiębiorstw, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej. Trzecim aspektem działalności jest wyspecjalizowane doradztwo w zakresie prawa energetycznego. Tu świadczymy szeroki zakres usług, od uzyskiwania koncesji na sprzedaż czy dystrybucję energii, poprzez wsparcie w postępowaniach sądowych dotyczących energetyki. Czwarta działalność to doradztwo w kwestii odnawialnych źródeł energii. Działalność doradcza polega na tym, że, np. jeżeli ktoś chciałby sobie taką instalacje zamontować, to sprawdzamy lokalne naświetlenie, sporządzamy audyty, raporty itp. Ogólnie można powiedzieć, że świadczymy usługi pośredniczące pomiędzy dużymi koncernami energetycznymi a mniejszymi przedsiębiorstwami w celu optymalizacji kosztów i zużycia energii elektrycznej oraz paliwa gazowego, oraz prowadzimy działalność doradczą w kwestiach odnawialnych źródeł energii.

Trendy rozwoju branży energetycznej a odnawialne źródła energii?

MP: Jest to trudny temat, pojawiły się ostatnio ustawy, które nie sprzyjają rozwojowi energetyki odnawialnej, czyli chodzi tu o ‘Ustawę wiatrakową’ (ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych) i Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii. Z mojego punktu widzenia to powoduje, że wszelkie tego typu inwestycje są robione właściwie na zasadzie rynkowej, nie bierze się pod uwagę żadnych dotacji, tylko inwestycja musi się zwracać po jakimś sensownym okresie czasu. W związku z tym zasadniczo inwestycje te realizowane są przy nowo budowanych obiektach, wówczas projektant projektuje cały budynek pod kątem zastosowania odnawialnych źródeł energii. To jest zupełnie inna filozofia niż jeżeli ktoś ma już wybudowany obiekt i dodaje instalację opartą na odnawialnych źródłach energii i liczy na dotację. W związku ze zmianą prawa druga opcja tak naprawdę zniknęła, poza nielicznymi wyjątkami czy zapaleńcami, którzy lubią nowinki.

Pana zdaniem jaką rolę odgrywa poprawa efektywności energetycznej/termomodernizacja w aspekcie poprawy jakości środowiska?

MP: W porównaniu z fotowoltaiką, geotermią i innymi instalacjami opartymi na odnawialnych źródłach energii, to poprawa efektywności energetycznej jest najtańszym sposobem na redukcję zużycia energii, a w związku z tym kosztów. Poprawa efektywności na zasadzie optymalizacji mocy zamówionych, grup taryfowych, warunków umowy jest do wprowadzenia w sposób natychmiastowy i również w sposób natychmiastowy firmy oszczędzają. Wiele firm nie analizuje kosztów związanych z pozyskiwaniem energii. Ogólnie można ułożyć taką hierarchię inwestycji: na początku modernizacje bezkosztowe, kolejno modernizacje średnio kosztowe i na końcu te najdroższe do których niestety należą fotowoltaika oraz inne źródła odnawialne. Z naszej perspektywy widoczne jest, że inwestorzy nie chcą realizować inwestycji, których zwrot przewidziany jest na okres dłuższy niż 6 lat, co często ma miejsce przy instalacjach opartych na odnawialnych źródłach energii.

Ustawa o efektywności energetycznej – droga oraz narzędzie prowadzące do poprawy efektywności energetycznej?

MP: Ustawa o efektywności energetycznej dotyczy głównie większych podmiotów, mamy do czynienia z systemem wsparcia za pośrednictwem Białych certyfikatów oraz obowiązek audytowania. W przypadku nowej ustawy, nowej wersji ustawy tzw. „białe certyfikaty” finansowo zwracają się w przypadku bardzo dużych inwestycji lub przy grupowaniu firm. Audyty obowiązkowe są zaprojektowane pod kątem dużych przedsiębiorstw, które nie należą do grupy MŚP. Jednak audytorzy, z którymi współpracujemy, twierdzą i nastawiają się, że po zakończeniu obowiązkowych audytów dużych firm będzie presja na to, żeby motywować mniejszych odbiorców do ich wykonywania. Myślę, że wykonywanie audytów u mniejszych podmiotów ma sens i może stać się narzędziem prowadzącym do poprawy efektywności energetycznej. Jednak prawo na dzień dzisiejszy nie wspiera MŚP, aby wykonywały działania w kierunku poprawy efektywności energetycznej. Naszym zdaniem w przyszłości w sposób naturalny przeniesie się to również na ten sektor przedsiębiorców. Jednak z punktu widzenia Państwa najbardziej istotne są te największe oszczędności, a one są po stronie największych odbiorców. Ogólnie uważam, że warto cały czas analizować, w kontekście coraz wydajniejszych technologii oraz zagrożenia niską emisją, stosowane przez siebie rozwiązania, np. zastąpienie technologii węglowej technologią gazową. Często okazuje się, po bliższej analizie, że są to kosztowo porównywalne technologie, a dużo czystsze.

 

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz