Program

Konferencja 2019

Trzecia edycja konferencji Central European Energy Forum – Energy CEE Day

odbędzie się w dniach 14-15 maja 2019.

Małopolska jako region dobrych  praktyk i nowych trendów   

w zakresie  poprawy efektywności energetycznej 

 

Program FORUM ENERGY CEE DAY 2019

Kraków, Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica

Al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Budynek główny A0, aula główna, I piętro

 

Dzień 1 – 14 maja 2019 | Aula Główna budynku A0 Akademii Górniczo Hutniczej, al. A. Mickiewicza 30

Od 8.00  – Rejestracja Uczestników Forum

9:00 – Oficjalne otwarcie Forum – dr Jerzy Kicki Prezes Fundacji dla AGH w Krakowie

9:10 – 9:30 – Tomasz Mirowski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Instrumenty prawne w poprawie efektywności energetycznej – wybrane zagadnienia.

9:30 – 9:50 –  Janusz Parkitny, Semper Power, Opłacalność a zwrot z inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.

9:50 – 10:10 – Dawid Zieliński, Columbus Energy S.A., Ekonomia inwestycji w fotowoltaikę od domu jednorodzinnego po farmę fotowoltaiczną.

10:10 – 10:30 –Agata Gibaszek, EIDOS, Gdzie szukać oszczędności w przedsiębiorstwie?

10:30 – 11:00 – PRZERWA KAWOWA

11:00 – 11:20 – Dofinansowanie do fotowoltaiki dla małopolskich firm – pożyczki dostępne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

11:20 – 11:40 – Paweł Morawski,  Signify Poland Sp. z o.o., Technologia LED w oświetleniu – najnowsze osiągnięcia i trendy.

11:40 – 12:00 – Stanisłav Kučirek , PSIPH, Czystsze źródła energii, Terminal Naftowy Gdańsk-TNG I, jako udany projekt słowacko-polskiej współpracy MSP w sektorze energetycznym

12:00 – 12:20 –  Sharma Sandep, Easy Photovoltech, Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu ogniwami fotowoltaicznymi.

12:20 -12:40 – Henryk Kwapisz, Saint  Gobain, Nowe rozwiązania i materiały podnoszące jakość  termomodernizacji

12:40 – 13:00  – Andrzej Wiszniewski, Politechnika Warszawska, Budynki o niemal zerowym zużyciu energii – czy to możliwe?

13:00 – 13:20 – Stanisław Nowacki , Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Efektywność energetyczna budynków i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Niepołomice

13:20 – 13:40 – Marek Duda, CEZ ESCO, Termomodernizacja Szkoły w Niepołomicach – przykład nowoczesnej termomodernizacji wykorzystującej energię odnawialną

13:40 -14.40 –  rozmowy biznesowe, LUNCH  z przerwą kawową

15:00 –  wyjazd techniczny do Niepołomic

 

 

Dzień 2 – 15 maja 2019 | Aula Główna budynku A0 Akademii Górniczo Hutniczej, al. A. Mickiewicza 30

10:00-10.30 – kawa powitalna

10.30-10.50 – Janusz Parkitny, Semper Power,  Finansowanie inwestycji samorządowych- jak pozyskać i  rozliczyć wsparcie finansowe.

10:50 – 11:10 – Wojciech Chowaniak, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

11:10 – 11:30 – Studium przypadku – Termomodernizacja obiektów zabytkowych – dbałość o zachowanie dziedzictwa czy konieczność technologiczna

11:30 – 11:50 – Planowanie i realizacja termomodernizacji jako kluczowy element programu Czyste powietrze

11:50 -12:10 – Tomasz Mirowski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Green COALition Sp. z o.o., Możliwości ograniczenia ubóstwa energetycznego poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy na przykładzie gminy Skawina.

12: 10 – 12:30 – Tomasz Fiszer, TRADE – OFF, Projekt termomodernizacji z wykorzystaniem OZE w budynku użyteczności publicznej.

12.10 – lunch i przerwa kawowa

 

 

 

***

Program konferencji 2018

Program CEE Day 2018 do pobrania

 

***

Program konferencji 2017

Program CEE Day 2017 do pobrania