Program

Konferencja 2019

Trzecia edycja konferencji Central European Energy Forum – Energy CEE Day

odbędzie się w dniach 14-15 maja 2019.

Małopolska jako region dobrych  praktyk i nowych trendów

w zakresie  poprawy efektywności energetycznej 

 

Program FORUM ENERGY CEE DAY 2019

Kraków, Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica

al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Budynek główny A0, aula główna, I piętro

 

Dzień 1 – 14 maja 2019 | Aula Główna budynku A0 Akademii Górniczo Hutniczej, al. A. Mickiewicza 30

od 8.00  – Rejestracja Uczestników Forum

9:00 – Oficjalne otwarcie Forum – dr Jerzy Kicki Prezes Fundacji dla AGH w Krakowie

9:10 – 9:30 – Tomasz Mirowski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Instrumenty prawne w poprawie efektywności energetycznej – wybrane zagadnienia.

9:30 – 9:50 –  Janusz Parkitny, Semper Power, Opłacalność a zwrot z inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.

9:50 – 10:10 – Dawid Zieliński, Columbus Energy S.A., Ekonomia inwestycji w fotowoltaikę od domu jednorodzinnego po farmę fotowoltaiczną.

10:10 – 10:30 –Agata Gibaszek, EIDOS, Gdzie szukać oszczędności w przedsiębiorstwie?

10:30 – 11:00 – PRZERWA KAWOWA

11:00 – 11:20 – Justyna Jesionek, WFOŚIGW, Dofinansowanie do fotowoltaiki dla małopolskich firm – pożyczki dostępne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

11:20 – 11:40 – Paweł Morawski, Signify Poland Sp. z o.o.., Technologia LED w oświetleniu – najnowsze osiągnięcia i trendy.

11:40 – 12:00 – film promocyjny MPEC Kraków

12:00 – 12:20 –  Sharma Sandep, Easy Photovoltech, Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu ogniwami fotowoltaicznymi.

12:20 -12:40 – Henryk Kwapisz, Saint  Gobain, Nowe rozwiązania i materiały podnoszące jakość  termomodernizacji

12:40 – 13:00  – Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, Budynki o niemal zerowym zużyciu energii – czy to możliwe?

13:00 – 13:20 – Stanisław Nowacki , Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Efektywność energetyczna budynków i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Niepołomice

13:20 – 13:40 – Krzysztof Ławrywjaniec, CEZ ESCO Polska, Termomodernizacja Szkoły w Niepołomicach – przykład nowoczesnej termomodernizacji wykorzystującej energię odnawialną

13:40 -14.40 –  rozmowy biznesowe, LUNCH  z przerwą kawową

15:00 –  wyjazd techniczny do Niepołomic (Zamek Królewski w Niepołomicach- instalacja PV i pompy ciepła oraz Dom Kultury w Ochmanowie – budynek zero emisyjny)

 

 

 

Dzień 2 – 15 maja 2019 | Aula Główna budynku A0 Akademii Górniczo Hutniczej, al. A. Mickiewicza 30

10:00-10.30 – kawa powitalna

10.30-10.50 – Janusz Parkitny, Semper Power,  Finansowanie inwestycji samorządowych- jak pozyskać i  rozliczyć wsparcie finansowe.

10:50 – 11:10 – Wojciech Chowaniak Doradztwo Gospodarcze, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

11:10 – 11:30 – Marcin Furtak, Politechnika Krakowska- Termomodernizacja obiektów zabytkowych – dbałość o zachowanie dziedzictwa czy konieczność technologiczna

11:30 – 11:50 – Justyna Jesionek, WFOŚIGW, Program Priorytetowy Czyste powietrze

11:50 -12:10 – Tomasz Mirowski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Green COALition Sp. z o.o, Możliwości ograniczenia ubóstwa energetycznego poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy na przykładzie gminy Skawina.

12: 10 – 12:30 – Tomasz Fiszer, TRADE – OFF, Absorpcyjne pompy ciepła w budynku szkoły – analiza przypadku

12:30 – 12:50 – Piotr Cichociński, Katedra Geomatyki,WGGIIŚ,AGH, Zastosowania geoinformacji do optymalizacji lokalizacji OZE.

12.50 – lunch i przerwa kawowa

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Program konferencji 2018

Program CEE Day 2018 do pobrania

 

***

Program konferencji 2017

Program CEE Day 2017 do pobrania