Wiesław Bujakowski

Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE PAN

Kierownik Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych IGSMiE PAN Kraków