Tomasz Fiszer

Doktor nauk technicznych. Audytor energetyczny w specjalizacji budownictwo i przemysł, ekspert z zakresu odnawialnych źródeł energii, koordynator projektów energetycznych.

Autor analiz i opracowań zawierających ocenę jakości energetycznej budynków, źródeł, sieci cieplnych, technologii oraz zasady planowania energetycznego w budynkach, przedsiębiorstwach i gminach (audyty budynków, przedsiębiorstw, efektywności energetycznej, systemy zarządzania energią wg. normy ISO 50001, plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa).

Ekspert  współpracujący z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologi, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Komisją Europejską przy  programach z zakresu termomodernizacji i efektywności energetycznej. Autor szkoleń z zakresu efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, systemów zarządzania energią.

Prezes Stowarzyszenia Nasza Olszanica, którego celem są m.in. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości lokalnej przestrzeni publicznej, promowanie zasad etyki w życiu publicznym oraz idei społeczeństwa obywatelskiego.