tomasz_fiszer

Tomasz Fiszer

Doktor nauk technicznych. Audytor energetyczny w specjalizacji budownictwo i przemysł oraz ekspert z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Autor analiz i opracowań zawierających ocenę jakości energetycznej budynków, źródeł, sieci cieplnych, technologii oraz zasady planowania energetycznego w budynkach, przedsiębiorstwach i gminach (audyty budynków, przedsiębiorstw, efektywności energetycznej, systemy zarządzania energią wg. normy ISO 50001, plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa).

Ekspert  współpracujący z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Komisją Europejską przy  programach z zakresu efektywności energetycznej. Autor szkoleń z zakresu efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, systemów zarządzania energią.

Prezes Stowarzyszenia Nasza Olszanica, którego celem są m.in. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości lokalnej przestrzeni publicznej, promowanie zasad etyki w życiu publicznym oraz idei społeczeństwa obywatelskiego.