Robert Szlęzak

Przedsiębiorca i działacz społeczny związany z Lublinem i Lubelszczyzną. Animator współpracy międzynarodowej, wykładowca i prelegent w obszarach ICT, OZE, energetyka, e-demokracja i partycypacja społeczna, klastering. Wiceprezes Parku Naukowo Technologicznego Energi w Lublinie, Prezes Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Leader Obszaru „Zrównoważony Rozwój” w Centrum Kompetencji Wschodnich, Pełnomocnik Rektora KUL ds. Informatyki, Prezes Wschodniego Klastra ICT, Prezes Ideopolis Sp. z o.o.

Aktualnie zaangażowany w animację klastrów energii w Polsce i klastrów OZE na Ukrainie.

Konsultant w obszarze OZE w zespołach roboczych na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim.