Robert Szlęzak

Urodzony w 1966 w Wałbrzychu. Z wykształcenia elektronik, energetyk, menadżer. Przedsiębiorca i działacz społeczno-gospodarczy związany z Lublinem i Lubelszczyzną. Animator współpracy międzynarodowej, wykładowca i prelegent w obszarach ICT, OZE, e-demokracja i partycypacja społeczna, klastering. Aktualnie pełnione funkcje to między innymi: Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego „KlasGRID”, Prezes Wschodniago Klastra ICT – Krajowego Klastra Kluczowego, Leader Obszaru „Zrównoważony Rozwój” w Centrum Kompetencji Wschodnich, Wiceprezes Polsko-Węgierskiej Fundacji im. Królowej Jadwigi, Prezes Ideopolis sp. z o.o. W przeszłości Prezes Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, przedstawiciel TRMEW w Polskiej Radzie Koordynacyjnej OZE, Fundator i Prezes Niemiecko-Polskiej Fundacji „Nowa Energia”, Członek Rady Rozwoju Lublinia. Obecnie zaangażowany w animację klastrów energii w Polsce, rozwój SmartGrid na Ukrainie (jako ekspert Banku Światowego), organizację współpracy energetycznej niezależnych ekspertów, organizacji pozarządowych i klastrów w ramach grupy „V4+4+” (grupa Wyszehradzka plus kraje kandydujące plus Ukraina). Konsultant w obszarze ICT i Zrównoważonego Rozwoju / OZE w zespołach roboczych na poziomie regionalny, ogólnokrajowym i europejskim.