Robert Skrzypczak

Dr Robert Skrzypczak

Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN Kraków

Reprezentanci Zakładu, który w obszarze energetyki Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w tym geotermii, prowadzi badania związane z oceną potencjału wód geotermalnych oraz możliwościami technicznymi i ekonomicznymi ich gospodarczego wykorzystania, m.in. w rolnictwie. Zakład podejmuje też tematykę energetycznego wykorzystania zasobów wód, optymalizacji źródeł energii wykorzystujących OZE oraz wykorzystania systemów pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw PV w układach hybrydowych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Prowadzi również oceny zagrożeń środowiska przyrodniczego w świetle obowiązujących przepisów prawnych i rozwiązań stosowanych w krajach europejskich. Zakład posiada też kompetencje w obszarze geologii gospodarczej, kartografii oraz graficznego modelowania mało- i wielkoskalowego (2D i 3D). Specjalizuje się w badaniach metodycznych oraz analizach i ocenach nietypowych w odniesieniu do terenów, obiektów wrażliwych oraz źródeł energii w warunkach zagrożeń naturalnych i antropogenicznych.