Michał Kaczmarczyk

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Środowiska, o specjalności Odnawialne Źródła Energii. Posiada stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie Nauk o Ziemi.

Zwolennik idei efektywności energetycznej, poszanowania energii i odnawialnych źródeł energii. Autor wielu publikacji, zarówno naukowych jak i popularnonaukowych z zakresu energetyki i ochrony środowiska.

Redaktor naukowy monografii „Niska emisja. Od przyczyn występowania do sposobów eliminacji” oraz „Niska emisja. Efektywność energetyczna w gminach i samorządach”.