Kamil Stolarski

Kamil Stolarski | SMW LEGAL | Radca prawny

Partner zarządzający w SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ, autor artykułów naukowych i eksperckich. Uczestnik wielu konferencji i projektów badawczych. Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczestniczył w obsłudze prawnej podmiotów realizujących największe inwestycje budowlane w Polsce. Zajmuje się w szczególności relacjami zachodzącymi pomiędzy prawem prywatnym a realizacją inwestycji budowlanych. Doradza w zakresie prawnych aspektów zastosowania technologii BIM, zarówno na rzecz zamawiających publicznych, jak i przedsiębiorstw prywatnych. Współautor programów szkoleń i ekspertyz przygotowywanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.