Beata Kępińska

Dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN

Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN, Oddział Bańska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

Członek Zarządu Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej