Adam Hernas

Doktor nauk prawnych, administratywista, pracownik naukowo – dydaktyczny Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, ekspert ds. efektywności energetycznej budynków, audytor energetyczny, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, coach, egzaminator VCC.

Autor licznych artykułów naukowych z zakresu prawa administracyjnego materialnego, poświęconych tematyce efektywności energetycznej budynków, a zwłaszcza instytucji świadectw charakterystyki energetycznej. W ramach prowadzonej działalności naukowej zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem energetycznym, którego celem jest pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań mających za zadanie poprawę jakości energetycznej budynków nowych oraz istniejących.

Prelegent oraz uczestnik konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań poświęconych tematyce budownictwa niskoenergetycznego oraz energetyki odnawianej, autor programu nauczania „Audytor energetyczny” oraz programu studiów podyplomowych „Zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego”.