Pożyczka na modernizację energetyczną

Planujesz modernizację energetyczną budynków? Szukasz środków na ten cel? Weź pożyczkę unijną z projektu „Małopolska pożyczka”.

Oferta dedykowana jest dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległych im podmiotów, w zakresie budynków komunalnych, zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Pożyczka przeznaczona jest na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności:
– ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropów;
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przegród przeźroczystych (fasad przeszklonych, świetlików, atrii, ogrodów zimowych) oraz wymiany oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych budynku:
– przebudowę/modernizację systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączeniem do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację systemów chłodzących;
– zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
– budowę lub modernizację wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidację dotychczasowych źródeł ciepła;
– instalację mikrokogeneracji/ mikrotrigeneracji na potrzeby własne:
– wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

Warunki pożyczki

  • Wartość jednostkowej pożyczki – od 100 tys. zł do 3,2 mln zł.
  • Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat licząc od daty jej uruchomienia.
  • Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.
  • W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego, 24%.

Program obsługuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków
e-mail: pozyczki@marr.pl
tel: 12 617 66 69, 12 617 66 28, 12 617 66 29, 12 617 66 32, 12 417 74 19, 12 417 74 20, lub 12 417 74 21

Więcej o programie na stronie internetowej pod linkiem: www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczki-na-efektywnosc-energetyczna

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz