PERSPEKTYWY ENERGETYKI WĘGLOWEJ W POLSCE I W ŚWIECIE

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją naukową współautorstwa Pana Wojciecha Suwały Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie od początku związanego z naszym Wydarzeniem.

Jak to będzie z energetyką węglową w Polsce? Zostanie z nami na zawsze czy też zostanie zastąpiona?

„W ostatnich latach pojawiło się wiele scenariuszy mówiących o zmierzchu ery węgla, co jest
po części obiektywną prawdą, bo udział węgla kamiennego i brunatnego w pozyskaniu energii
pierwotnej spada, ale bezwzględne ilości nawet rosną. Bardzo modne stało się słowo „dekarbonizacja”
oznaczające wypieranie węgla z gospodarki i z naszego życia. Węgiel obwiniany
jest za zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu. Choć wpływ spalania paliw kopalnych
na środowisko nie podlega dyskusji, nie mniej jednak, czy jest on aż tak wielki jak
głoszą to organizacje ekologiczne, nie jest do końca przesądzone. Węgiel jest podstawowym
paliwem do produkcji energii elektrycznej i nie ma możliwości, w najbliższym czasie, zastąpić
go innymi źródłami energii. Około 40% energii elektrycznej w świecie pochodzi z węgla,
a w Polsce jest to nawet 80%, licząc łącznie węgiel kamienny i węgiel brunatny. Obserwując
obecnie realizowane inwestycje w sektorze elektroenergetycznym w Polsce, np. nowe bloki
węglowe w elektrowniach Kozienice, Opole, czy Jaworzno oraz analizując wypowiedzi polityków
odpowiedzialnych za realizację polityki energetycznej kraju można sądzić, że węgiel
nadal pozostanie podstawowym surowcem energetycznym do wytwarzania energii elektrycznej
w Polsce. Nasz kraj jest jedynym krajem w Europie, w którym udział węgla w produkcji
energii elektrycznej jest tak duży, ale każdy kraj posiada pewną specyfikę. Na przykład Francja
korzysta głównie z energetyki jądrowej, a Norwegia z energetyki wodnej. Biorąc pod
uwagę wszystkie państwa europejskie, tzw. miks energetyczny jest bardzo zrównoważony i
składa się zarówno z paliw kopalnych jak i z energii odnawialnej i jądrowej.”

 

Pełna treść artykułu dostępna TUTAJ

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz