Ogólnopolskie Porozumienie Kooperacyjne Klastrów Energii „KlasGRID”

Ogólnopolskie Porozumienie Kooperacyjne Klastrów Energii „KlasGRID” powstało w 2016 r. jako dobrowolne, umowne porozumienie organizacyjne jego członków na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej, poprawienia poziomu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i uzyskania lepszych parametrów efektywności ekonomicznej w obszarze gospodarki energetycznej.

klasgrid-logo

Porozumienie uwzględnia potrzeby podniesienia konkurencyjności, innowacyjności i efektywności polskiego sektora energii odnawialnej poprzez wzmocnienie potencjału współpracy producentów, dostawców i instytucji z sektora nowych technologii, a także firm i instytucji z innych sektorów wspomagających lub biorących bezpośredni udział w procesie wytwarzania energii z OZE.

 

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz