Program

Program konferencji

(stan na 10/11/2017)

Program do pobrania

Dzień I – 13 listopada 2017

Sesja I

10.00 – 11.30

 1. Otwarcie Kongresu, powitanie gości

             Prelegenci: dr inż. Jerzy Kicki (AGH)

 1. Potencjał i bariery rozwoju energetyki zrównoważonej w Polsce i na świecie

            Prelegenci: Robert Szlęzak (Prezes KlasGrid)

                                 dr inż. Tomasz Fiszer (Trade-Off)

 1. Perspektywy i wyzwania środkowoeuropejskiej współpracy energetycznej

            Moderator: Mariusz Stachnik (Polish Startup Energy) – moderator

           Uczestnicy dyskusji: Irina Vereshchuk (Fundacja 15 Prezydentów)

                                                Vilmos Skulteti (Queen Jadwiga Foundation)

                                                Steven Kaknics-Ujhelyi (Queen Jadwiga Foundation)

                                               Robert Szlęzak (KlasGRID)

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

Sesja II

12.00 – 13.30

      1. Nowoczesne metody i materiały dla budownictwa niskoenergetycznego

         Prelegenci: Roman Słupski (Vesta Eco Composities sp. z o.o.)

    2. Termowizja i ocena skuteczności działań termomodernizacyjnych

        Prelegenci: Marek Kitliński (Termocent)

                              Łukasz Kołodziejczyk (iBros technic)

  3. Termomodernizacja – nowoczesne systemy docieplania budynków materiałami z recyklingu i oszczędzania energii w budownictwie mieszkaniowym

      Prelegenci: Jacek Kraj (Ekofiber-Kraków)

4. Skuteczne strategie zwiększania efektywności energetycznej na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw

     Prelegenci: dr Marek Przychodzeń (EIDOS)

13.30 – 14.30 lunch

Sesja III

14.30 – 16.00

 1. Geotermia jako źródło rozwoju oferty turystycznej regionu

            Prelegenci: dr hab. inż. Wiesław Bujakowski

 1. Efektywność energetyczna w kontekście ograniczenia niskiej emisji

  Prelegenci: dr inż. Michał Kaczmarczyk

 1. Rola mediów w promocji przedsięwzięć pro-ekologicznych oraz możliwości współpracy mediów z przedstawicielami nauki, biznesu i samorządów

            Wprowadzenie do tematu: Magdalena Peszko – Doktor (Fundacja dla AGH)

           Moderator: Tomasz Zubilewicz (TVN)

          Uczestnicy dyskusji:   Piotr Cegłowski (Business Magazine Manager)

                                                 Janusz Michalczak (Polska Press – Dziennik Polski, Gazeta Krakowska)

                                       Krzysztof Wójtowicz (Refleksja TV)

                                                 Jakub Kurek (Góral.Info)

16.00 – 17.00 rozmowy międzynarodowe przedsiębiorców

18.00 – 20.00 Nieformalne spotkanie przedsiębiorców, naukowców, samorządowców i mediów. Loteria wizytówkowa.

Dzień II – 14 listopada 2017

Sesja I

10.00 – 11.30

  1. Budownictwo pasywne i fotowoltaika w przestrzeni publicznej

               Prelegenci: Tomasz Pyszczek (Architektura Pasywna)

 1. Współpraca nauka – biznes – społeczeństwo czyli razem możemy więcej

            Prelegenci: dr Adam Hernas (WSB-NLU)

                                 prof. dr hab. Leszek Kotulski (Gradis)

                                 Krzysztof Wójtowicz (Stowarzyszenie Moja Polska)

 1. Finansowanie inwestycji w ramach OZE (dotacje, kredyty)

             Prelegenci: Przemysław Zawisza (Elektro Masters)

            Edyta Pęcherz (Centrum Funduszy Europejskich)

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

Sesja II

12.00 – 13.30

 1. Miejsce i rola energetyki rozproszonej, w tym OZE w polityce energetycznej

            Prelegenci: Andrzej Zarazka (Sądecki Klaster Energii Odnawialnej)

                                 Maciej Wąż (KlasGRID)

 1. Trendy w rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce i na świecie

             Prelegenci: Artur Szymański (Atmosfera)

                                  Kamil Płatek (Elektro Masters)

 1. Wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy w walce z niską emisją – Program DRATEWKATM

            Prelegenci: Tomasz Mirowski IGSMiE PAN

                                 Paweł Drobnik TIMEX SA

13.30 – 14.30 lunch

Sesja III

14.30 – 15.30

 1. Klastry energii jako narzędzie do wdrażania rozwiązań i innowacji na rzecz energetyki zrównoważonej

             Prezentacja wprowadzająca: Wiesław Bąk („Dolina Lotnicza”)

            Otwarta dyskusja, której moderatorem będzie Edyta Pęcherz (KlasGRID)

 1. Komercjalizacja badań naukowych w zakresie OZE na przykładzie Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini

             Prelegenci: mgr inż. Jarosław Kotyza (CZRiPE WGGiOŚ AGH w Miękini)

15.30 – 16.30 rozmowy międzynarodowe przedsiębiorców, zamknięcie konferencji