Program

Ramowy program Konferencji

Dzień I – 13 listopada 2017

Sesja I

10.00 – 11.30
1. Otwarcie Kongresu, powitanie gości – dr inż. Jerzy Kicki (AGH)
2. Potencjał i bariery rozwoju energetyki zrównoważonej w Polsce i na świecie
3. Energy Forum Day w świetle polityki energetycznej Polski do roku 2030

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

Sesja II

12.00 – 13.30
1. Miejsce i rola OZE w polityce energetycznej
2. Geotermia jako źródło rozwoju oferty turystycznej regionu
3. Trendy w rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce i na świecie

13.30 – 14.30 lunch

Sesja III

14.30 – 16.00
1. Efektywność energetyczna w kontekście ograniczenia niskiej emisji
2. Wpływ nasłonecznienia, smogu oraz innych zanieczyszczeń na efektywność OZE
3. Skuteczne strategie zwiększania efektywności energetycznej na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw

16.00 – 17.00 rozmowy przedsiębiorców

 

Dzień II – 14 listopada 2017

Sesja I

10.00 – 11.30
1. Klastry energii jako narzędzie do wdrażania rozwiązań i innowacji na rzecz energetyki zrównoważonej
2. Współpraca nauka – biznes – społeczeństwo czyli razem możemy więcej
3. Finansowanie inwestycji w ramach OZE (dotacje, kredyty)

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

Sesja II

12.00 – 13.30
1. Nowoczesne metody i materiały dla budownictwa niskoenergetycznego
2. Termomodernizacja – nowoczesne systemy ocieplania elewacji i oszczędzania energii w budownictwie mieszkaniowym
3. Termowizja i ocena skuteczności działań termomodernizacyjnych

13.30 – 14.30 lunch

Sesja III

14.30 – 16.00
1. Dobre praktyki w budownictwie mieszkaniowym na przykładzie zrealizowanych i powstających inwestycji
2. Budownictwo pasywne w obiektach użyteczności publicznej
3. Komercjalizacja badań naukowych w zakresie OZE na przykładzie Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini

16.00 – 17.00 rozmowy przedsiębiorców