Program

Ramowy program Konferencji

11-12 czerwca 2018

(stan na 07/06/2018)

Wydarzenie odbędzie się w auli w budynku A0 ul. Mickiewicza 30

Program CEE Day 2018 do pobrania

 

Dzień I – poniedziałek 11/06/2018

 

8.00 – 9.00         Rejestracja uczestników

 

9.00 – 9.30        Otwarcie Forum, powitanie gości Energy Forum

Prelegenci:     dr inż. Jerzy Kicki (Fundacja AGH)

prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki (Politechnika Śląska)

 

9.30 – 10.30        Sesja Plenarna

1. Nowe technologie w energetyce

Prelegent:     prof. Wojciech Nowak (AGH)

 

2. Scenariusze energetyczne dla Polski 2030-2050

Prelegent:     prof. Wojciech Suwała (AGH)

 

3. Nowe technologie diagnozowania i remontów obiektów energetycznych

Prelegent:     prof. Tadeusz Uhl (AGH)

 

4. Odnawialne źródła energii w nowoczesnej energetyce

Prelegent:     prof. Mariusz Filipowicz (AGH)

 

10.30 – 11.00 przerwa kawowa

 

11.00 – 13.00         Sesja I

 

1. Alternatywa dla budowy nowych elektrowni węglowych na podstawie Ostrołęki

Prelegent:    prof. dr hab inż. Jan Popczyk (Politechnika Śląska)

 

2. Perspektywa Rynku Mocy 2021-2023

Prelegent:    dr Marek Przychodzeń (EIDOS)

 

3. EBSILON® Professional for the design of power plants (STEAG Energy) – prezentacja w języku angielskim

 

13.00 – 14.00 lunch

 

14.00 – 16.00        Sesja II

1. Kraków miastem przyszłości – energetyka w życiu miasta

Prelegenci:     dr Sławomir Kopeć (AGH)

Paweł Gumulak (Solsum)

 

2. Efektywność energetyczna jako czynnik kształtujący świadomość ekologiczną społeczeństwa

Prelegent:     dr Adam Hernas (WSB-NLU)

 

3. Głęboka termomodernizacja jako inteligentny sposób planowania energetycznego

Prelegenci:     dr inż. Tomasz Fiszer (Trade OFF)

Jacek Kraj (Ekofiber Kraków)

 

4. Odpady jako źródło energii

Prelegent:     dr hab. inż. Radosław Pomykała (AGH)

 

5. Czy spalanie odpadów ma przyszłość w gospodarce o obiegu zamkniętym?

Prelegent:    Paweł Głuszyński (Towarzystwo na Rzecz Ziemi)

 

6. Opłacalność małych instalacji fotowoltaicznych – studium przypadku

Prelegent:   Józef Kała (MARR, AGH)

 

Wydarzenie towarzyszące:

16.00 – 22.00         Gala “Lider Eko-Przedsiębiorczości” oraz zwiedzanie Kopalni Soli Bochnia

 

Dzień II

 

9.30 – 10.30       Sesja I

Media i środowisko  – panel dyskusyjny

Moderator:     Tomasz Zubilewicz

Paneliści:    Janusz Michalczak (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska)

Bogumiła Smolińska (Miasto i Ludzie)

Jakub Kurek (Góral Info)

Krzysztof Wójtowicz (RefleksjaTV)

 

Wydarzenie towarzyszące:

9.30-10.30     SmartGRID – warsztaty w języku rosyjskim (bud. A4, sala 516)

Moderator:     Robert Szlęzak (KlasGRID)

 

10.30 – 11.00 przerwa kawowa

 

11.00 – 12.15       Sesja II

Polityka energetyczna krajów Europy Środkowo-Wschodniej – dyskusja moderowana z udziałem gości zagranicznych

Moderator:     Robert Szlęzak (KlaRID)

Paneliści:      Beata Wiszniewska (PIGEOR)

dr Olga Buslavets (Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy)

 

12.15 – 13.00 lunch

 

13.00 – 13.00 Warsztaty

1. Klastry kluczowe, certyfikacja klastrów

Prowadzący:     Edyta Pęcherz

 

2. Gmina-IDEA, czyli współrządzenie metodą rozwoju gmin (bud. A4, sala 516)

Prowadzący:    Krzysztof Wójtowicz

 

13.00 – 14.00 rozmowy przedsiębiorców

 

14.00 – 15.30       Sesja III

1. BIM – nowoczesne budownictwo w energetyce

Prelegenci:     Tomasz Pałka (BIMPOINT)

Kamil Stolarski (SMW Legal)

 

2. Polska na tle światowych trendów w budownictwie energooszczędnym i ekologicznym

Prelegenci:     Irena Łobocka (DOM PLUS)

Maria Gritsch (DomDrewno100)

 

3. Dobre praktyki zastosowania geotermii w rolnictwie – przykład Islandii

Prelegent:     prof. dr hab inż. Beata Kępińska

 

4. Kierunki możliwego wykorzystania potencjału wód geotermalnych w rolnictwie Polski

Prelegenci:      prof. dr hab inż. Wiesław Bujakowski

dr Robert Skrzypczak

 

 

***

Program konferencji 2017

Program do pobrania