Program

Ramowy program Konferencji

11-12 czerwca 2018

(stan na 17/04/2018)

 

Dzień I – poniedziałek 11/06/2018

 

8.00 – 9.00         Rejestracja uczestników

9.00 – 9.30        Otwarcie Forum, powitanie gości

Prelegent:     dr hab. inż. Tomasz Lipecki (Fundacja dla AGH)

 

9.30 – 10.30        Sesja Plenarna

1. Nowe technologie w energetyce

Prelegent:     prof. Wojciech Nowak (AGH)

2. Scenariusze energetyczne dla Polski 2030-2050

Prelegent:     prof. Wojciech Suwała (AGH)

3. Nowe technologie diagnozowania i remontów obiektów energetycznych

Prelegent:     prof. Tadeusz Uhl (AGH)

4. Odnawialne źródła energii w nowoczesnej energetyce

Prelegent:     prof. Mariusz Filipowicz (AGH)

 

10.30 – 11.00     przerwa kawowa

 

11.00 – 13.00

1. Perspektywa Rynku Mocy 2021-2023

Prelegent:    dr Marek Przychodzeń (EIDOS)

2. EBSILON® Professional for the design of power plants (STEAG Energy) – prezentacja w języku angielskim

3. Ochrona powietrza – wpływ pieców i samochodów na powstawanie smogu

Prelegent:     Wiktor Warchałowski (Airly)

 

13.00 – 14.00 lunch

 

14.00 – 16.00

1. Kraków miastem przyszłości – energetyka w życiu miasta

Prelegent:     dr Sławomir Kopeć (AGH)

2. Efektywność energetyczna jako czynnik kształtujący świadomość ekologiczną społeczeństwa

Prelegenci:     dr Adam Hernas (WSB-NLU)

Jacek Kraj (Ekofiber Kraków)

3. Odpady jako źródło energii

Prelegent:     dr hab. inż. Radosław Pomykała (AGH)

4. Opłacalność małych instalacji fotowoltaicznych – studium przypadku

Prelegent:     Józef Kała (MARR, AGH)

 

Dzień II

 

9.30 – 10.30        Sesja I

Media i środowisko  – panel dyskusyjny

 

10.30 – 11.00 przerwa kawowa

 

11.00 – 13.00      Sesja II

  1. Dobre praktyki energetyczne w Europie i na świecie – zastosowanie geotermii w rolnictwie Islandii i możliwości wdrożenia takich rozwiązań w Małopolsce
  1. Polityka energetyczna krajów Europy Środkowo-Wschodniej – dyskusja moderowana z udziałem gości zagranicznych

Moderator:    Robert Szlęzak

Paneliści:       Beata Wiszniewska (PIGEOR)

goście z Węgier

goście z Ukrainy

  1.   Technologia BIM
  1. Polska na tle światowych trendów w budownictwie energooszczędnym i ekologicznym

 

13.00 – 14.00 lunch

 

14.00 – 16.00

  1. Warsztaty I –      klastry
  2. Warsztaty II –    zarządzanie energią i gospodarka odpadami w samorządach

 

14.00 – 16.00 rozmowy przedsiębiorców

 

***

Program konferencji 2017

Program do pobrania