Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030

Polecamy Państwa uwadze publikację  „Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030” przygotowaną przez Instytut Energii Odnawialnej w ramach kampanii „Więcej niż energia”.

Znajdą tam Państwo wiele raportów i analiz a także studium przypadków dla budynków niemieszkalnych np. panele fotowoltaiczne na Sanktuarium w Jaworznie.

„Sektor budynków niemieszkalnych, w szczególności w sektorze pozarolniczym, jest niezmiernie istotny w początkowej fazie rozwoju mikroinstalacji OZE. Budynki takie są m.in. miejscem lokalizacji inwestycji demonstracyjnych. Przykłady programów ukierunkowanych na wspieranie energetyki odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej wprowadzone w Niemczech ponad 15 lat temu to m.in.: 100 000 Dächer Solarstromprogramm – program mający na celu budowę 100 tys. nowych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 300 MWp, czy program Solarschulen 200074, gdzie przewidziano budowę instalacji słonecznych na szkołach. Ponadto niemiecka fundacja ochrony środowiska DBU wspierała projekty takie jak wyposażenie ok. 300 kościołów w makiety demonstrujące wykorzystanie energii słonecznej, materiały edukacyjne mające na celu promocję energii odnawialnej w szkołach czy budowę instalacji.”

Pełna treść publikacji dostępna TUTAJ

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz