Kontakt

logotypfundacjaFundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej
im S. Staszica w Krakowie
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30

Biuro Fundacji dla AGH:
ul. Czarnowiejska 50B, 30-054 Kraków
E-mail: kf@agh.edu.pl