Grupa Tauron zmienia strategię i stawia na energię ze źródeł odnawialnych

Zwiększenie do ponad 65 procent udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Taurona – oto co zakłada aktualizacja kierunków strategicznych Grupy. Dokument stanowi uzupełnienie Strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025.

  • Aktualizacja strategii Taurona zakłada zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym.
  • Grupa planuje inwestycje w odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1200 MW.
  • Spółka rozważa też sprzedaż udziałów w spółkach Elektrociepłownia Stalowa Wola i PGE EJ1. Analizowane będą również m.in. opcje poszukiwania nabywców Zakładu Górniczego Janina i spółki Tauron Ciepło.

Nowe kierunki strategiczne opierają się na rozwoju czystej energii, która będzie podstawą budowy wartości grupy. Do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

– Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej grupy Tauron do blisko 30 proc. w 2025 r. i ponad 65 proc. w 2030 r. Dla części planowanych projektów zakładamy pozyskanie partnerów finansowych i realizację inwestycji z ok. 20 proc. udziałem kapitałowym grupy Tauron oraz możliwość zarządzania tymi aktywami przez Grupę – mówi Marek Wadowski, wiceprezes Taurona.

więcej:TUTAJ

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz