FORUM GREEN SMART CITY

Wspólnie z Centrum Innowacji Uniwersytetu rolniczego w Krakowie zapraszamy do aktywności na platformie Forum Green Smart City!

Forum Green Smart City jest przestrzenią wymiany informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami Małopolski, a także wszystkimi zainteresowanymi tematami Smart City oraz inteligentnych technologii dla miast i wiosek (Smart Villages).

 

https://fgsc.urk.edu.pl/

 

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz