Program

 

Energy Forum 2019

The 3rd edition of the Conference Central European Energy Forum – Energy CEE Day

 14-15 May 2019

***

Day 1 – 14 May 2019 | Aula Główna budynku A0 Akademii Górniczo Hutniczej, al. A. Mickiewicza 30

od 8.00  – Rejestracja Uczestników Forum

9:00 – Oficjalne otwarcie Forum – dr Jerzy Kicki Prezes Fundacji dla AGH w Krakowie

9:10 – 9:30 – Tomasz Mirowski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Instrumenty prawne w poprawie efektywności energetycznej – wybrane zagadnienia.

9:30 – 9:50 –  Janusz Parkitny, Semper Power, Opłacalność a zwrot z inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.

9:50 – 10:10 – Dawid Zieliński, Columbus Energy S.A., Ekonomia inwestycji w fotowoltaikę od domu jednorodzinnego po farmę fotowoltaiczną.

10:10 – 10:30 –Agata Gibaszek, EIDOS, Gdzie szukać oszczędności w przedsiębiorstwie?

10:30 – 11:00 – coffee break

11:00 – 11:20 – Justyna Jesionek, WFOŚIGW, Dofinansowanie do fotowoltaiki dla małopolskich firm – pożyczki dostępne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

11:20 – 11:40 – Paweł Morawski, Signify Poland Sp. z o.o.., Technologia LED w oświetleniu – najnowsze osiągnięcia i trendy.

11:40 – 12:00 – film promocyjny MPEC Kraków

12:00 – 12:20 –  Sharma Sandep, Easy Photovoltech, Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu ogniwami fotowoltaicznymi.

12:20 -12:40 – Henryk Kwapisz, Saint  Gobain, Nowe rozwiązania i materiały podnoszące jakość  termomodernizacji

12:40 – 13:00  – Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, Budynki o niemal zerowym zużyciu energii – czy to możliwe?

13:00 – 13:20 – Stanisław Nowacki , Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Efektywność energetyczna budynków i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Niepołomice

13:20 – 13:40 – Krzysztof Ławrywjaniec, CEZ ESCO Polska, Termomodernizacja Szkoły w Niepołomicach – przykład nowoczesnej termomodernizacji wykorzystującej energię odnawialną

13:40 -14.40 –  networking, LUNCH  and coffee break

15:00 –  wyjazd techniczny do Niepołomic (Zamek Królewski w Niepołomicach- instalacja PV i pompy ciepła oraz Dom Kultury w Ochmanowie – budynek zero emisyjny)

 

 

 

Day 2 – 15 May 2019 | Aula Główna budynku A0 Akademii Górniczo Hutniczej, al. A. Mickiewicza 30

10:00-10.30 – kawa powitalna

10.30-10.50 – Janusz Parkitny, Semper Power,  Finansowanie inwestycji samorządowych- jak pozyskać i  rozliczyć wsparcie finansowe.

10:50 – 11:10 – Wojciech Chowaniak Doradztwo Gospodarcze, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

11:10 – 11:30 – Marcin Furtak, Politechnika Krakowska- Termomodernizacja obiektów zabytkowych – dbałość o zachowanie dziedzictwa czy konieczność technologiczna

11:30 – 11:50 – Justyna Jesionek, WFOŚIGW, Program Priorytetowy Czyste powietrze

11:50 -12:10 – Tomasz Mirowski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Green COALition Sp. z o.o, Możliwości ograniczenia ubóstwa energetycznego poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy na przykładzie gminy Skawina.

12: 10 – 12:30 – Tomasz Fiszer, TRADE – OFF, Absorpcyjne pompy ciepła w budynku szkoły – analiza przypadku

12:30 – 12:50 – Piotr Cichociński, Katedra Geomatyki,WGGIIŚ,AGH, Zastosowania geoinformacji do optymalizacji lokalizacji OZE.

12.50 – lunch and coffee break

 

the previous (2018) edition program:

Day I – Monday 11/06/2018

8.00 – 9.00         Registration of participants

9.00 – 9.30        Opening the Forum, welcoming guests

9.30 – 10.30       Plenary session:

1. New technologies in energy sector

2. Energy scenarios for Poland in 2030-2050

3. New technologies of diagnosing and renovating energy constructions

4. Renewable sources of energy in modern energy sector

10.30 – 11.00     Coffee break

11.00 – 13.00 Session I

1. Perspective for the power market 2021-2023

2. EBSILON® Professional for the design of power plants (STEAG Energy) – presentation in English

3. Air protection – the impact of stoves and cars on smog production

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 16.00 Session II

1. Kraków – the city of future – energy technology in the life of a city

2. Efficient energy use as a factor shaping ecological awareness of society

3. Waste as a source of energy

4. Profitability of small photovoltaic installations – a case study

Day II

9.30 – 10.30        Session I – Utilities and natural environment – a discussion panel

10.30 – 11.00 Coffee break

 11.00 – 13.00      Session II

  1. Good energy practice in Europe and in the world – the use of geothermal energy in the agriculture of Island and opportunities for implementation of such solutions in Małopolska

  1. Energy policy of Central and Eastern European countries – a moderated discussion with participation of foreign guests

  1. BIM technology

  1. Poland against global trends in energy-saving and ecological construction industry

13.00 – 14.00 lunch

14.00 – 16.00

  1. Workshops I –   Clusters

  2. Workshops II –  Energy and waste management in local governments

14.00 – 16.00 Talks among entrepreneurs

***

Outline of conference programme

Day I: 13 November 2017

Session #1

10:00 a.m. – 11:30 a.m.
1. Opening of the Congress, welcoming of guests – dr inż. Jerzy Kicki (AGH University of Science and Technology)
2. Potential and barriers to development of sustainable energy in Poland and worldwide
3. Energy Forum Day in light of Poland’s energy policies until 2030

11:30 a.m. – 12:00 p.m. coffee break

Session #2

12:00 p.m. – 1:30 p.m.
1. Status and role of r
enewable energy sources in energy policies
2. Role of geothermal energy in enlargement of regional tourism offerings
3. Trends in development of photovoltaic installations in Poland and worldwide

1:30 p.m. – 2:30 p.m. lunch

Session #3

2:30 p.m. – 4 p.m.
1. Energy efficiency in context of low-carbon reduction
2. Impact of sunlight, smog and other pollutants on efficiency of r
enewable energy sources
3. Effective strategies for increasing energy efficiency on example of small and medium-sized enterprises

4 p.m. – 5 p.m. entrepreneurs’ debate

Day II: 14 November 2017

Session #1

10:00 a.m. – 11:30 a.m.
1. Energy clusters as tool for implementation of sustainable energy-related solutions and innovations
2. Cooperation “science – business – society”, or: together we can do more
3. Financing of investments in relation to r
enewable energy sources (subsidies, loans)

11:30 a.m. – 12:00 p.m. coffee break

Session #2

12:00 p.m. – 1:30 p.m.
1. Modern techniques and materials for low-energy building
2. Thermo-modernisation: modern façade insulation and energy-saving systems in residential housing
3. Thermal imaging and assessment of effectiveness of thermo-modernisation

1:30 p.m. – 2:30 p.m. lunch

Session #3

2:30 p.m. – 4 p.m.
1. Good practice in residential housing on example of past and current investments
2. Passive housing concepts in public utility facilities
3. Commercialisation of RES research on example of Centre for Sustainable Development and Energy Conservation WGGiOŚ AGH in Miękinia

4 p.m. – 5 p.m. entrepreneurs’ debate