Contact

logotypfundacjaFundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej
im S. Staszica w Krakowie
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30 Street

Foundation for AGH University of Science and Technology Office
Czarnowiejska 50B Street, 30-054 Kraków
E-mail adress: kf@agh.edu.pl