About the project

Pierwsze doroczne Central European Energy Forum – Energy CEE Day  to wysoko cenione wydarzenie przez branżę energetyki zrównoważonej.  Forum kierowane jest przede wszystkim dla kadry zarządzającej oraz menadżerów średniego szczebla. W trakcie dwóch dni wypełnionych wystąpieniami i spotkaniami biznesowymi nasi goście zaprezentują najlepsze praktyki i strategie zastosowane w swoich firmach.

Zaproszenie do udziału w Forum kierujemy głównie do:

  • prezesów i dyrektorów zarządzających
  • kierowników działów,
  • osób odpowiedzialnych za zakupy i sprzedaż w firmie,
  • projekt menadżerów
  • osób pracujących w firmach zainteresowanych tematyką energii zrównoważonej

Tegorocznej 1 edycji Central European Energy Forum – Energy CEE Day będzie towarzyszyły rozmowy B2B oraz wystawa, na której producenci i firmy zaprezentują szeroką ofertę produktów i usług niezbędnych do sprawnej organizacji biznesu.

Central European Energy Forum – Energy CEE Day jest to projekt realizowany przez Fundację dla Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz jest dofinansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu Konferencji naukowo – biznesowych oraz utworzenie portalu internetowego, które umożliwią promocję innowacyjności i pozwolą na wzmocnienie współpracy na linii nauka biznes, ale także pozwolą na promocję w kraju i za granicą bogatej oferty regionu Małopolskiego w zakresie energii zrównoważonej, przede wszystkim w obszarze geotermii, fotowoltaiki oraz poprawy efektywności energetycznej.

Mamy nadzieję, że nasze wydarzenie będzie dla Państwa dobrą okazją do wymiany doświadczeń branżowych jak i do poznania ciekawych rozwiązań mogących umożliwić współpracę międzynarodową.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w 1 edycji Central European Energy Forum – Energy CEE Day w branży energii zrównoważonej.

ZAPRASZAMY! Zgłoś swój udział już teraz!