About the conference

ZAPROSZENIE

Fundacja dla AGH zaprasza do udziału w I Konferencji naukowo-biznesowej Central European Energy Forum – Energy CEE Day, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 roku w Krakowie.

Planowane są kolejne dwie Konferencje w latach 2018 i 2019 dedykowane dla branży energetycznej.

Będzie to wyjątkowe międzynarodowe wydarzenie dedykowane branży energetycznej, które umożliwi spotkanie środowiska praktyków i naukowców związanych z szeroko rozumianym Rozwojem Zrównoważonym w Małopolsce.

To dwudniowe wydarzenie stworzy możliwość prezentacji przez czołowych ekspertów w dziedzinie geotermii, fotowoltaiki i szeroko pojętego Zrównoważonego Rozwoju najnowszych osiągnięć, wyników badań, prac rozwojowych oraz projektów związanych z branżą energetyczną. Ponadto stworzy możliwość wymiany gospodarczej i naukowej pozwalającej nawiązać kontakty handlowe oraz poznania swoich potrzeb i potencjału umożliwiających dalszą współpracę w ramach branży Energii Zrównoważonej w Małopolsce, w szczególności w zakresie fotowoltaiki, geotermii i poprawy efektywności energetycznej.

Naszą ambicją jest, aby promować innowacyjność i wzmocnić współpracę na linii nauka biznes, ale także promowanie w kraju i za granicą bogatej oferty regionu Małopolskiego w zakresie Energii Zrównoważonej.

Do udziału zapraszamy naukowców, praktyków, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych oraz inwestorów.

Spotkajmy się w Krakowie

Organizatorzy Central European Energy Forum – Energy CEE Day
I Konferencji naukowo – biznesowej