Departament Funduszy Europejskich – warsztaty poświęcone dofinansowaniu do projektów w zakresie zastosowania OZE

Pod koniec października w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM w Krakowie odbyło się spotkanie otwierające cykl warsztatów poświęconych dofinansowaniu do projektów w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii. Uczestnikami warsztatów byli Liderzy projektów wybranych do otrzymania dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 – Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

logo-malopolska-v-rgb

Tematyka warsztatów obejmowała swoim zakresem przygotowania specyfiki istotnych warunków zamówień dla systemów ciepłej wody użytkowej (pompy ciepła c.w.u. i kolektory słoneczne), systemów centralnego ogrzewania budynków (pompy ciepła i kotły na biomasę) oraz systemów pozyskiwania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne).

Prowadzącymi warsztaty byli specjaliści z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowana Energii „Miękinia”, Polskiej Organizacji Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej.

9 listopada na terenie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone zostało instalacjom pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Warsztaty są organizowane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Więcej: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/warsztaty-oze/

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz