Dane statystyczne dotyczące energii odnawialnej

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi danymi statystycznymi dotyczącymi OZE w Unii Europejskiej. Obejmują one energię wiatrową, energię słoneczną (cieplną, fotowoltaiczną i skoncentrowaną), energię wodną, energię pływów, energię geotermalną, biopaliwa\ oraz energię pozyskiwaną z odpadów.

graph-3068300_1920fot. pixabay.com

Zastosowanie energii ze źródeł odnawialnych ma wiele potencjalnych korzyści, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, dywersyfikację dostaw energii i zmniejszoną zależność od rynków paliw kopalnych. Rozwój odnawialnych źródeł energii może również stymulować wzrost zatrudnienia w UE przez tworzenie miejsc pracy w sektorze nowych, zielonych technologii.

Szczegółowe informacje dostępne są na:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/pl

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz