Opisy branżowe

 • „Błękitny węgiel” czy złota żyła?

  Nasz region, okresowo przeżywa spore zainteresowanie różnego typu „innowatorów”. Już proponowano nam złote interesy, jeśli zainwestujemy; w pokrywanie dachów na Sądecczyźnie kolektorami słonecznymi; w tworzenie...

 • Sądecki Klaster Energii Odnawialnej – CELE i ZASADY WSPÓŁPRACY

  „ … Pragnąc przyczynić się do stworzenia na terenie Subregionu Sądeckiego warunków sprzyjających racjonalizacji zużycia energii i propagowania działań, których celem będzie ograniczenie emisji gazów...

 • Prezentacje konferencyjne – cz. 2

  Prezentacje konferencyjne z dnia 14 listopada 2017: Strategia klastra energii bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa (Maciej Wąż) EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA: Współpraca nauka – biznes –...

 • Prezentacje konferencyjne – cz.1

  Prezentacje konferencyjne z dnia 13 listopada 2017: Audyt typu walk through (Marek Przychodzeń) Ekomateriały z recyklingu do termomodernizacji budynków (Jacek Kraj) Efektywność energetyczna w kontekście...

 • Ogólnopolskie Porozumienie Kooperacyjne Klastrów Energii „KlasGRID”

  Ogólnopolskie Porozumienie Kooperacyjne Klastrów Energii „KlasGRID” powstało w 2016 r. jako dobrowolne, umowne porozumienie organizacyjne jego członków na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej, poprawienia poziomu lokalnego...

 • Efektywność energetyczna – w stronę zrównoważonego rozwoju kraju (cz. I)

  Nie ulega wątpliwości, że jednym z podstawowych celów współczesnej i przyszłej polityki Unii Europejskiej jest ochrona środowiska naturalnego. Przestrzeganie tej dyrektywy wynika z postanowień traktatowych,...

 • Klaster Zrównoważona Infrastruktura

  Klaster Zrównoważona Infrastruktura jest to największy w Polsce klaster propagujący i wdrażający dostępne cenowo energooszczędne technologie budowlane, od 2016 uznany przez Ministerstwo Rozwoju jako Krajowy...

 • Geotermia – podstawowe informacje

  tekst zajawkowy do artykułju