Annual Energy Outlook z prognozami do 2040 r.

The Annual Energy Outlook 2014 (AEO2014), przygotowany przez amerykańską Agencję Informacji Energetycznej (EIA), przedstawia długoterminowe roczne prognozy podaży energii, popytu i cen skoncentrowane na Stanach Zjednoczonych do 2040 r., w oparciu o wyniki z krajowego systemu modelowania energetycznego (NEMS) EIA. NEMS umożliwia EIA sporządzanie prognoz w oparciu o alternatywne, wewnętrznie spójne zestawy założeń, których wyniki przedstawiane są w formie przypadków. Analiza w AEO2014 skupia się na pięciu przypadkach pierwotnych: przypadku referencyjnym, przypadku niskiego i wysokiego wzrostu gospodarczego oraz przypadku niskich i wysokich cen ropy naftowej. Przedstawiono również wyniki z wielu innych alternatywnych przypadków, ilustrujące niepewność związaną z prognozami przypadków referencyjnych. W grudniu 2013 r. EIA opublikowała wersję sprawy referencyjnej AEO2014 w wersji Early Release.

Pełna publikacja —> Energy 2014-to-2040

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz