Aktualne oferty współpracy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja dla AGH zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 1/2019 prowadzonym w trybie uproszczonym, rozeznanie rynku, przedmiot zamówienia: usługi w zakresie projektowania stron www, kod cpv: 72413000-8. Nazwa zadania: usługa stworzenia oprawy graficznej portalu internetowego na potrzeby projektu pt.: .: „Central European Energy Forum – Energy CEE Day” wybrano ofertę złożoną przez firmę: „setUP Reklama Kraków” Zdzisław Michaluk

Projekt realizowany jest przez Unię Europejską w ramach „Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki”.

logo

_______________________________________________________________________

Fundacja dla AGH ogłasza postępowanie w trybie uproszczonym-rozeznanie rynku w ramach projektu pt.: „Central European Energy Forum – Energy CEE Day”. Przedmiotem postępowania nr 1/2019 są usługi w zakresie projektowania stron www, kod cpv: 72413000-8. Nazwa zadania: usługa stworzenia oprawy graficznej portalu internetowego. Projekt realizowany jest przez Unię Europejską w ramach „Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki”.

Warunki oferty

Firmy zainteresowane współpracą www. Zakresie zapraszamy do składania ofert na adres: kf@agh.edu.pl

logo
_______________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy al. Mickiewicza 30, zwane w dalszej części Zamawiającym, zawiadamia, że w postępowaniu Zapytanie ofertowe nr 2/2017 w ramach realizacji projektu pt. „Central European Energy Forum – Energy CEE Day.” realizowanego Fundację dla AGH Numer projektu: RPMP.03.03.01-12-0104/16 Projekt pt.: „Central European Energy Forum – Energy CEE Day.” realizowany jest w ramach działania: “Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, poddziałania: “Promocja gospodarcza Małopolski”, priorytetu: “Przedsiębiorcza Małopolska”.
Przedmiot zamówienia: Promocja wydarzenia oraz poświęconego mu portalu w mediach krajowych i zagranicznych,Kod CPV: 79341000-6, Pełna nazwa: Usługi reklamowe w wyznaczonym terminie wypłynęły dwie oferty podlegające ocenie. Wybrano ofertę złożoną przez: WEBimpuls sp z .o.o, 33-100 Tarnów, ul. Sportowa 12/2

logo

_______________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 w ramach realizacji projektu pt. „Central European Energy Forum – Energy CEE Day.” realizowanego Fundację dla AGH Numer projektu: RPMP.03.03.01-12-0104/16 Projekt pt.: „Central European Energy Forum – Energy CEE Day.” realizowany jest w ramach działania: “Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, poddziałania: “Promocja gospodarcza Małopolski”, priorytetu: “Przedsiębiorcza Małopolska”.

Przedmiot zamówienia: Promocja wydarzenia oraz poświęconego mu portalu w mediach krajowych i zagranicznych,Kod CPV: 79341000-6, Pełna nazwa: Usługi reklamowe.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe
wzór umowy
formularz oferty
logo

_______________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy al. Mickiewicza 30, zwane w dalszej części Zamawiającym, zawiadamia, że w postępowaniu Zapytanie ofertowe nr 01/2017 w ramach realizacji projektu pt. „Central European Energy Forum – Energy CEE Day.” realizowanego Fundację dla AGH Numer projektu: RPMP.03.03.01-12-0104/16 Projekt pt.: „Central European Energy Forum – Energy CEE Day.” realizowany jest w ramach działania: “Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, poddziałania: “Promocja gospodarcza Małopolski”, priorytetu: “Przedsiębiorcza Małopolska”.

Przedmiot zamówienia: Ekspert ds. digitalizacji zasobów oferty innowacyjnej Małopolski w zakresie energii zrównoważonej zatrudniony w wymiarze 80 godzin miesięcznie zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy. Kod CPV: 72330000-2 Pełna nazwa: Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych
w wyznaczonym terminie wypłynęła jedna oferta podlegająca ocenie. Wybrano ofertę złożoną przez: Magdalenę Peszko- Doktor.

logo

_______________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe nr 01/2017 w ramach realizacji projektu pt. „Central European Energy Forum – Energy CEE Day.” realizowanego Fundację dla AGH Numer projektu: RPMP.03.03.01-12-0104/16 Projekt pt.: „Central European Energy Forum – Energy CEE Day.” realizowany jest w ramach działania: “Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, poddziałania: “Promocja gospodarcza Małopolski”, priorytetu: “Przedsiębiorcza Małopolska”.

Przedmiot zamówienia: Ekspert ds. digitalizacji zasobów oferty innowacyjnej Małopolski w zakresie energii zrównoważonej zatrudniony w wymiarze 80 godzin miesięcznie zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy. Kod CPV: 72330000-2 Pełna nazwa: Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych

Dokumenty do pobrania:

  1. zapytanie ofertowe
  2. załącznik do zapytania

logo1

 

 

Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej 23 maja 2017 r. – więcej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy al. Mickiewicza 30, zwane w dalszej części Zamawiającym, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego przedmiot zamówienia: Projekt i montaż stoisk wystawienniczych, Kod CPV: 79956000-0 podczas realizacji wydarzenia „Central European Energy Forum Energy CEE Day” w wyznaczonym terminie wypłynęła jedna oferta podlegająca ocenie. Wybrano ofertę złożoną przez: ART-EXPO Joanna Czubaj-Biel, ul. Odmogile 1a, 31-751 Kraków.

 

logo1

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy al. Mickiewicza 30, zwane w dalszej części Zamawiającym, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego przedmiot zamówienia: obsługa techniczna konferencji; Kod CPV: 79952000-2 podczas realizacji wydarzenia „Central European Energy Forum Energy CEE Day” w wyznaczonym terminie wypłynęły dwie oferty podlegająca ocenie. Wybrano ofertę złożoną przez: FIX Mateusz Pabisek, os. Tysiąclecia 31/1, 31-609 Kraków.

 

logo1

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy al. Mickiewicza 30, zwane w dalszej części Zamawiającym, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego przedmiot zamówienia: Usługi informatyczne; Kod CPV: 72000000-5 podczas realizacji wydarzenia „Central European Energy Forum Energy CEE Day” wypłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez: ADLUNA Agencja Reklamowa, ul. Aliny 20, Kraków 31-417.

logo1

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy al. Mickiewicza 30, zwane w dalszej części Zamawiającym, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych; Kod CPV: 79530000-8 podczas realizacji wydarzenia „Central European Energy Forum Energy CEE Day” wypłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez: Wordit sp z o.o., ul. Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, NIP: 677-238-70-77

logo1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy al. Mickiewicza 30, zwane w dalszej części Zamawiającym, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych; Kod CPV: 79540000-1 podczas realizacji wydarzenia „Central European Energy Forum Energy CEE Day” wypłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez: Wordit sp z o.o., ul. Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, NIP: 677-238-70-77

logo1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundacja dla AGH zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 5/2016, prowadzonym w trybie uproszczonym, rozeznanie rynku, przedmiot zamówienia: są usługi projektów graficznych, kod cpv: 79822500-7. Nazwa zadania: usługi graficzne projektu folderu, katalogu, plakatu oraz wydruk na potrzeby projektu pt. ” Central European Energy Forum – Energy CEE Day” wybrano ofertę złożoną przez firmę: MANUFAKTURA DRUKU ADAM OLSZYŃSKI JAN OLSZYŃSKI PIOTR PLUTECKI S C, adres: ul Zabłocie 20, 30-701 Kraków, NIP 679-30-96-103

Projekt realizowany jest przez Unię Europejską w ramach „Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki”.

logo1

Fundacja dla AGH ogłasza postępowanie w ramach projektu pt. ” Central European Energy Forum – Energy CEE Day”. Przedmiotem zapytania nr 6/2016 są usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, kod cpv: 79530000-8. Projekt realizowany jest przez Unię Europejską w ramach „Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki”.

logo1

Fundacja dla AGH ogłasza postępowanie w ramach projektu pt. ” Central European Energy Forum – Energy CEE Day”. Przedmiotem zapytania nr 7/2016 są usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, kod cpv: 79540000-1. Projekt realizowany jest przez Unię Europejską w ramach „Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki”.

logo1

Fundacja dla AGH ogłasza postępowanie w ramach projektu pt. ” Central European Energy Forum – Energy CEE Day”. Przedmiotem zapytania nr 11/2016 są usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkania, Kod CPV: 70220000-9 . Projekt realizowany jest przez Unię Europejską w ramach „Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki”.

logo1