25 lat Geotermii Podhalańskiej

Już 8 listopada w Zakopanem odbędzie się debata ekspertów na temat przeszłości i przyszłości Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA, jubileuszowa gala oraz wizyta studyjna w Ciepłowni Geotermalnej (Bańska Niżna)przygotowane z okazji 25-lecia Spółki.  Współorganizatorem spotkania jest NFOŚiGW.

logo_geo_1-e1515674286292

Do dyskusji na temat historii i roli geotermii w Polsce, a co za tym idzie o perspektywach działalności Geotermii Podhalańskiej, zaproszono przedstawicieli środowiska branżowego. Spodziewany jest udział m.in.: Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Doradcy Prezydenta RP ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej Pawła Sałka, Zastępcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Anny Paluch, Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego Beaty Kępińskiej.

Geotermia Podhalańska od 25 lat dostarcza mieszkańcom Podhala ciepło i ciepłą wodę, prowadzi działalność edukacyjną, a także działa na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie.

Misją GP  jest wykorzystywanie energii odnawialnej pochodzącej z wód geotermalnych do centralnego ogrzewania, dostarczania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, turystyki i rekreacji oraz balneologii.

Produkcja ciepła pochodzącego z geotermii na dzień dzisiejszy wynosi obecnie ok. 90%. Pozostałą część uzupełniają gaz i olej.

Na dzień dzisiejszy podhalański system geotermalny pozwala zaopatrzyć w ciepło ponad 1,5 tys. obiektów znajdujących się na obszarze gmin Szaflary, Biały Dunajec, Poronin i Zakopane. Większość z nich to domy jedno- i wielorodzinne. Pozostałe to budynki usługowe i użyteczności publicznej oraz hotele i pensjonaty.

Wody podziemne uznaje się za geotermalne gdy ich temperatura przy wypływie ze źródła lub otworu wiertniczego wynosi co najmniej 20 st. C. Jak oceniają specjaliści, na Podhalu panują idealne warunki dla rozwoju geotermii. W ślad za nim poszły również Mszczonów, Uniejów, Poddębice, Pyrzyce, Stargard Szczeciński oraz Toruń.  To perspektywiczne, czyste, odnawialne źródło energii wpływa także na poprawę jakości lokalnego powietrza i uzyskanie konkretnych efektów ekologicznych. W  trakcie 25 lat działalności PEC Geotermia Podhalańska SA na Podhalu, zużyto ponad 265 tys. ton węgla mniej, a emisja CO2 była mniejsza o 530 tys. ton.

Historia rozwoju Geotermii Podhalańskiej:

  • 1993 – powstanie Geotermii Podhalańskiej SA
  • 1994 – pilotażowy projekt „Zaopatrzenie w ciepło wsi Bańska Niżna”
  • 1997 – wiercenie otworów Biały Dunajec PGP-2, Bańska Niżna PGP-1
  • 1998 – powstanie PEC Geotermia Podhalańska SA (fuzja z PEC „Tatry”), uruchomienie Kotłowni Szczytowej w Zakopanem
  • 2001 – zakończenie budowy magistrali ciepłowniczej do Zakopanego i uruchomienie Ciepłowni Geotermalnej Bańska
  • 2013 – wiercenie otworu Bańska PGP-3
  • 2016 – rozwój sieci w kierunku Nowego Targu – podpisanie umowy z Gminą Szaflary, Miastem Nowy Targ i MPEC Nowy Targ
  • 2017 – podpisanie umów o dofinansowanie (POIiŚ 1.1.1, RPO WM 4.4.2), otrzymanie dofinansowania przez Gminę Szaflary na otwór PGP-4

Więcej: https://swiatoze.pl/jubileusz-25-lecia-geotermii-podhalanskiej-z-udzialem-przedstawicieli-nfosigw/

 

You must be logged in to post a comment Login

Komentarz