Zapraszamy do Krakowa na konferencję 2019

Central European Energy Forum - Energy CEE Day już 14-15 maja 2019

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W FORUM?

Możliwość poznania najnowocześniejszych trendów i rozwiązań w branży energii zrównoważonej.

- Uczestnictwo w wyjątkowym wydarzeniu dedykowanemu branży
- Okazja do wymiany opinii i doświadczeń między uczestnikami
- Nawiązanie nowych kontaktów
- Promocja innowacyjności
- Promocja oferty gospodarczej regionu
- Wsparcie MŚP w ekspancji na rynki zewnętrzne

GRUPA DOCELOWA

Zaproszenie do udziału w Central European Energy Forum – Energy CEE 2017 kierujemy głównie do:
- prezesów i dyrektorów zarządzających firm MŚP
- kierowników działów,
- osób odpowiedzialnych za zakupy i sprzedaż w firmie,
- projekt menadżerów
- osób pracujących w firmach MŚP zainteresowanych tematyką energii zrównoważonej

Rekomendacje

Dla nas motywacją uczestnictwa w Forum, jako firmy, dostarczającej rozwiązania w zakresie gospodarki energią w przedsiębiorstwach, była chęć bliższego poznania firm, problemów i sposobów ich rozwiązywania. Mamy nadzieję, że w tym zakresie Central European Energy Forum – Energy CEE Day spełni nasze oczekiwania oraz umożliwi nam audyt obecnej sytuacji na rynku oraz planów na przyszłość. Według mojej opinii inicjatywa jest cenna i warta kontynuowania w przyszłości.

Dr Marek Przychodzień
EIDOS Sp z o.o.